Staż kierunkowy

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE WIM, W KTÓRYCH W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMIOLOGICZNYM BRAK JEST MOŻLIWOŚCI REALIZACJI STAŻY KIERUNKOWYCH

WYTYCZNE OD 19.10.2020 r.

Druki do pobrania dla lekarzy / lekarzy dentysów spoza WIM

Procedura przyjęcia lekarza / lekarza dentystę z poza WIM na staż kierunkowy w WIM

1.    Pobranie ze strony www.ckp.wim.mil.pl podania o odbycie stażu kierunkowego (formularz dostępny na stronie: https://ckp.wim.mil.pl / Kształcenie Podyplomowe / Specjalizacje lekarskie / Druki do pobrania / Druk nr. 14);
2.    Uzyskanie na ww. podaniu pisemnej zgody Kierownika Kliniki / Oddziału / Zakładu (podpis i pieczątka) na realizację stażu;
3.    Uzyskanie na ww. podaniu pisemnej zgody wyznaczonego przez Kierownika Kliniki / Oddziału / Zakładu opiekuna stażu kierunkowego (podpis i pieczątka);
4.    Złożenie podania o odbycie stażu kierunkowego wraz z kserokopią pierwszej i drugiej strony karty szkolenia specjalizacyjnego lub z wydrukiem karty z SMK (dane podstawowe i dane specjalizacji) w Kancelarii Ogólnej szpitala na 1 miesiąc przed planowanym stażem kierunkowym, gdzie przekazywane jest do Centrum Kształcenia Podyplomowego Lekarzy WIM do dalszej akceptacji;
5.    Potwierdzenie możliwości odbycia wybranego stażu kierunkowego oraz szczegółowe informacje zainteresowany otrzymuje na adres mailowy podany w podaniu o staż kierunkowy;
6.    Po zrealizowaniu stażu kierunkowego należy dostarczyć do Wydziału Kształcenia Podyplomowego Lekarzy (pok.107/109) zaświadczenie potwierdzające zakończenie stażu w WIM oraz w przypadku rezydentów zestawienia pełnionych w czasie stażu dyżurów.
W przypadku braków formalnych, podanie nie będzie rozpatrywane.
Komórka odpowiedzialna za obsługę administracyjną:
WYDZIAŁ KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO LEKARZY
mgr Dominika Rawińska
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 665 707 732
mgr Barbara Kozłowska
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 885 561 416
Kornelia Mateńko
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 725 707 593
Specjalizacje lekarskie Specjalizacje lekarskie Specjalizacje lekarskie
Chirurgia plastyczna Alergologia Angiologia
Balneologia i medycyna fizykalna Anestezjologia i intensywna terapia Choroby wewnętrzne
Chirurgia dziecięca Audiologia i foniatria Diabetologia
Chirurgia naczyniowa Chirurgia klatki piersiowej Diagnostyka laboratoryjna
Dermatologia i wenerologia Chirurgia ogólna Endokrynologia i diabetologia dziecięca
Epidemiologia Chirurgia onkologiczna Gastroenterologia
Endokrynologia Choroby płuc Gastroenterologia dziecięca
Farmakologia kliniczna Choroby płuc dzieci Geriatria
Genetyka kliniczna Choroby zakaźne Kardiologia
Hematologia Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość Kardiologia dziecięca
Hipertensjologia Ginekologia onkologiczna Medycyna morska i tropikalna
Kardiochirurgia Immunologia kliniczna Medycyna paliatywna
Medycyna lotnicza Intensywna terapia Nefrologia
Medycyna nuklearna Medycyna pracy Nefrologia dziecięca
Medycyna sądowa Medycyna ratunkowa Neurochirurgia
Medycyna sportowa Medycyna rodzinna Neurologia
Mikrobiologia lekarska Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Neurologia dziecięca
Neonatologia Otorynolaryngologia Neuropatologia
Okulistyka Otorynolaryngologia dziecięca Onkologia i hematologia dziecięca
Onkologia kliniczna Położnictwo i ginekologia Perinatologia
Patomorfologia Psychiatria Psychiatria dzieci i młodzieży
Pediatria Radiologia i diagnostyka obrazowa Radioterapia onkologiczna
Pediatria metaboliczna Reumatologia Seksuologia
Rehabilitacja medyczna Transfuzjologia kliniczna Zdrowie publiczne
Toksykologia kliniczna Specjalizacje lekarsko-dentystyczne  
Transplantologia kliniczna  
Urologia Chirurgia stomatologiczna  
Urologia dziecięca Chirurgia szczękowo – twarzowa  
  Ortodoncja  
  Periodontologia  
  Protetyka stomatologiczna  
  Stomatologia dziecięca  
  Stomatologia zachowawcza z endodoncją  

 

WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO,
KTÓRE UZYSKAŁY AKREDYTACJĘ DO PROWADZENIA STAŻY KIERUNKOWYCH
KLINIKA / ZAKŁAD DZIEDZINA LICZBA MIEJSC
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Odziałem Chirurgii Czaszkowo – Szczękowo – Twarzowej chirurgia stomatologiczna, w  ramach inne specjalności 2
chirurgia szczękowo – twarzowa, w ramach inne specjalności 5
Klinika Okulistyki okulistyka, w ramach inne specjalności 3
Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych choroby wewnętrzne, w ramach inne specjalności 16
kardiologia, w ramach inne specjalności 16
Klinika Kardiochirurgii kardiochirurgia, w ramach inne specjalności 2
Klinika Gastroenterologii choroby wewnętrzne, w ramach inne specjalności 10
gastroenterologia, w ramach inne specjalności 10
Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii chirurgia onkologiczna, w ramach innej specjalności 5
chirurgia ogólna, w ramach innej specjalności 2
Klinika Onkologii onkologia, w ramach inne specjalności 15
Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii choroby wewnętrzne, w ramach inne specjalności 5
hematologia, w ramach inne specjalności 5
Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii staż w ośrodku przeszczepiania szpiku akredytowanym do wykonywania przeszczepień alogenicznych w ramach hematologii 2
Klinika Endokrynologii i Terapii Izotopowej endokrynologia, w ramach innej specjalności 4
Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej ginekologia i położnictwo, w ramach inne specjalności 10
ginekologia onkologiczna, w ramach inne specjalności 4
Klinika Urologii Ogólnej, Czynnościowej i Onkologicznej urologia, w ramach inne specjalności 6
Klinika Traumatologii i Ortopedii ortopedia, w ramach inne specjalności 30
Klinika Neurochirurgii neurochirurgia, w ramach inne specjalności 3
Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii choroby wewnętrzne, w ramach inne specjalności 12
reumatologia, w ramach inne specjalności 12
Poradnia Przykliniczna Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii reumatologia, w ramach specjalizacji z chorób wewnętrznych, staż kierunkowy z reumatologii w poradni reumatologicznej 3
reumatologia, w ramach specjalizacji z reumatologii, staż kierunkowy w poradni reumatologicznej 3
Klinika Rehabilitacji balneologia w ramach specjalizacji z: rehabilitacji  medycznej, balneologii, reumatologii, staż kliniczny z fizykoterapii 4
Klinika Neurologiczna neurologia, w ramach inne specjalności 6
Klinika Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii psychiatria w ramach psychiatrii, staż kierunkowy leczenia nerwic 1
staż kierunkowy z psychiatrii konsultacyjnej 1
staż kierunkowy z leczenia nerwic w ramach specjalizacji z psychiatrii 1
Poradnia Zdrowia Psychicznego psychiatria w ramach psychiatrii, staż kierunkowy podstawowy poradniany 3
Całodobowy Oddział Psychiatryczny Kliniki Stresu Bojowego i Psychotraumatologii psychiatria w ramach psychiatrii, staż kierunkowy podstawowy kliniczny 4
Szpitalny Odział Ratunkowy medycyna ratunkowa w ramach innej specjalności 6
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii anestezjologia w ramach inne specjalności 3
Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii alergologia do specjalizacji z otolaryngologii, dermatologii i wenerologii 4
z alergologii, staż w poradni alergologicznej 4
choroby zakaźne w ramach inne specjalności 2
choroby wewnętrzne w ramach alergologii  2
Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń chirurgia plastyczna w ramach inne specjalności 2
Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej immunologia kliniczna w ramach inne specjalności 2
alergologia w ramach innej specjalności 3
Zakład Medycyny Nuklearnej medycyna nuklearna w ramach inne specjalności 5
Zakład Radiologii Lekarskiej radiologia w ramach inne specjalności 4
Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej pediatria w ramach inne specjalności 7
nefrologia w ramach pediatrii 3
nefrologia dziecięca w ramach pediatrii /system modułowy/ 4
pulmonologia i alergologia dzieci w ramach pediatrii / system modułowy/ 3
POZ Poradniczy POZ sprawującej opiekę nad dziećmi dla lekarzy  w ramach pediatrii 1
Klinika Dermatologii dermatologia w ramach inne specjalności 5
Klinika Chorób Wewnętzrnych, Nefrologii i Dializoterapii choroby wewnętrzne w ramach inne specjalności 10
Klinika Chorób Wewnętzrnych, Nefrologii i Dializoterapii nefrologia w ramach inne specjalności 5
Zakład Medycyny Morskiej i Hiperbarycznej medycyna hiperbaryczna i nurkowa w ramach medycyny morskiej i tropikalnej 3