Druki do pobrania

ROZPOCZĘCIE SPECJALIZACJI
1. Załącznik do elektronicznego wniosku o rozpoczęcie specjalizacji
PRZEBIEG SPECJALIZACJI
2. Oświadczenie kierownika specjalizacji
2.1. Oświadczenie kierownika specjalizacji_EKS
3. Indywidualny harmonogram specjalizacji

4. Indeks procedur i zabiegów
5. Wzór indeksu zabiegów i procedur medycznych załącznik nr 3 Roz.MON z dnia 27.03.2013 r.
6. Indeks procedur i zabiegów - anestezjologia
7. Ocena kompetencji anestezjologia tryb modułowy
8. Oświadczenie indeks
9. Wykaz zabiegów położnictwo po stażu system dotychczasowy
10. Wykaz zabiegów położnictwo  po I stopniu system dotychczasowy
11. Dane do wystawienia duplikatu karty specjalizacyjnej
12. Prośba o wydanie duplikatu dyplomu stary tryb
13. Prośba o wydanie zaświadczenia o ocenach z egzaminu specjalizacyjnego
14. Podanie o odbycie stażu kierunkowego dla lekarzy spoza WIM
15. Podanie o odbycie stażu kierunkowego dla lekarza z WIM (w ramach WIM)

16. Podanie o odbycie stażu kierunkowego dla lekarza z WIM z umową cywilno-prawną
17. Zaświadczenie po odbyciu stażu kierunkowego
18. Wniosek o zmianę kierownika specjalizacji
19. Zgoda Kierownika Specjalizacji na wykorzystanie dodatkowych dni na samokształcenie
20. Oświadczenie dot. zaliczenia szkolenia specjalizacyjnego przez kierownika specjalizacji
 
PES
21. Wykaz dokumentów do PES
22. Podanie o przyjęcie kompletu dokumentów w celu weryfikacji formalnej i merytorycznej przed PES
23. Zgłoszenie do weryfikacji formalnej i merytorycznej do PES