Druki do pobrania

ROZPOCZĘCIE SPECJALIZACJI
1. Załącznik do elektronicznego wniosku o rozpoczęcie specjalizacji
PRZEBIEG SPECJALIZACJI
2. Oświadczenie kierownika specjalizacji
2.1. Oświadczenie kierownika specjalizacji_EKS
3. Indywidualny harmonogram specjalizacji

4. Indeks procedur i zabiegów
5. Wzór indeksu zabiegów i procedur medycznych załącznik nr 3 Roz.MON z dnia 27.03.2013 r.
6. Indeks procedur i zabiegów - anestezjologia
7. Ocena kompetencji anestezjologia tryb modułowy
8. Oświadczenie indeks
9. Wykaz zabiegów położnictwo po stażu system dotychczasowy
10. Wykaz zabiegów położnictwo  po I stopniu system dotychczasowy
11. Dane do wystawienia duplikatu karty specjalizacyjnej
12. Prośba o wydanie duplikatu dyplomu stary tryb
13. Prośba o wydanie zaświadczenia o ocenach z egzaminu specjalizacyjnego
14. Podanie o odbycie stażu kierunkowego dla lekarzy spoza WIM
15. Podanie o odbycie stażu kierunkowego dla lekarza z WIM (w ramach WIM)

16. Podanie o odbycie stażu kierunkowego dla lekarza z WIM z umową cywilno-prawną
17. Zaświadczenie po odbyciu stażu kierunkowego
18. Wniosek o zmianę kierownika specjalizacji
19. Zgoda Kierownika Specjalizacji na wykorzystanie dodatkowych dni na samokształcenie
20. Oświadczenie dot. zaliczenia szkolenia specjalizacyjnego przez kierownika specjalizacji
20.1. Oświadczenie dot. zaliczenia szkolenia specjalizacyjnego przez kierownika specjalizacji_EKS
21. Druk - Rejestr godzin realizacji umowy o szkolenie specjalizacyjne
PES
21. Wykaz dokumentów do PES
22. Podanie o przyjęcie kompletu dokumentów w celu weryfikacji formalnej i merytorycznej przed PES
23. Zgłoszenie do weryfikacji formalnej i merytorycznej do PES