Komunikaty - specjalizacje

Udost

Udostępnienie miejsc specjalizacyjnych w trybie rezydentury
Wojskowy Instytut Medyczny dysponuje wolnymi miejscami specjalizacyjnymi, które mogą być udostępnione lekarzom rezydentom. Zgoda na udostępnianie takich miejsc wyrażana jest w trybie indywidualnym i wymaga końcowej akceptacji Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia

Oferta WIM dotyczy następujących dziedzin:
-Alergologii
-Chorób wewnętrznych
-Chirurgii szkękowo - twarzowej
- Chorób płuc
- Hematologii
- Kargiologii
- Medycyny nuklearnej
- Medycyny ratunkowej
- Neurologii
- Okulistyki
- Onkologii klinicznej
- Ortopedii i traumatologii narządu ruchu
- Położnictwa i ginekologii
- Psychiatrii

Konsultacje przed składaniem dokumentacji do PES
Wydział Kształcenia Podyplomowego Lekarzy zaprasza wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w Wojskowym Instytucie Medycznym oraz innych placówkach utworzonych przez MON na konsultacje przed składaniem dokumentów do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w sesji jesiennej 2017 r. w dniach od 19 kwietnia do 11 maja b.r. w siedzibie Centrum.
Ustalenie terminu konsultacji: tel. 261 816 530, 665 707 536