Specjalizacje lekarskie

Instytut aktualnie dysponuje 626 miejscami specjalizacyjnymi w 48 dziedzinach medycyny, co stanowi czołową pozycję w systemie kształcenia i doskonalenia kadr wojskowej służby zdrowia oraz ważne miejsce wśród placówek szkolących lekarzy w Polsce.

AKTUALNOŚCI

Rozpoczęcie specjalizacji

Szkolenie specjalizacyjne w WIM

Rezydentura

Przebieg specjalizacji

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny

Druki do pobrania