Udostępnienie miejsc specjalizacyjnych w trybie rezydentury

Wojskowy Instytut Medycznydysponuje wolnymi miejscami specjalizacyjnymi, które mogą być udostępnione lekarzom rezydentom. Zgoda na udostępnianie takich miejsc wyrażana jest w trybie indywidualnym i wymaga końcowej akceptacji Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia.                                                                               
Oferta WIM dotyczy następujących dziedzin:
-Alergologii
-Chorób wewnętrznych
-Chirurgii szczękowo-twarzowej
-Chorob płuc
-Hematologii
-Immunologia kliniczna
-Kardiologii
-Medcyny nuklearnej
-Medycyny ratunkowej
-Neurologii
-Okulistyki
-Onkologii klinicznej
-Ortopedii i traumatologii narządu ruchu
-Położnictwa i ginekologii
-Psychiatrii