Konsultacje przed składaniem dokumentacji do PES

Wydział Kształcenia Podyplomowego Lekarzy zaprasza wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w Wojskowym Instytucie Medycznym oraz innych placówkach utworzonych przez MON na konsultacje przed składaniem dokumentów do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w sesji jesiennej 2017 w dniach od 19 kwietnia do 11 maja br. w siedzibie Centrum.

Ustalenie terminu konsultacji: tel. 261 816 530, 665 707 536