Praktyka kliniczna


Druki do pobrania
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2004 r. Nr 231, poz. 2326 z późn. zm.), lekarz realizuje obowiązek doskonalenia zawodowego poprzez m.in. odbycie praktyki klinicznej w krajowym lub zagranicznym ośrodku specjalistycznym.
Praktyka kliniczna w Wojskowym Instytucie Medycznym odbywa się nieodpłatnie - lekarz nie otrzymuje wynagrodzenia, jak również zwrotu kosztów podróży, diet, czy innych związanych z jej odbywaniem.
Na praktykę kliniczną przyjmowani są lekarze i lekarze dentyści na indywidualne prośby.
Osoby zainteresowane powinny zapoznać się z Regulaminem odbywania wolontariatu oraz praktyki klinicznej w WIM w którym znajdują się wszelkie niezbędne informacje.
Procedura :
- Rozmowa z Kierownikiem Komórki Organizacyjnej, w której zainteresowany chciałby odbywać praktykę kliniczną;
- Złożenie podania do Zastępcy Dyrektora WIM ds. Naukowych wraz z opinią Komórki Organizacyjnej (pismo składa się w Kancelarii Jawnej WIM);
- Po uzyskaniu zgody Zastępcy Dyrektora WIM ds. Naukowych na czynny udział w pracach danej kliniki, należy zgłosić się do Wydziału Kształcenia Podyplomowego Lekarzy w celu podpisania umowy o odbycie praktyki klinicznej.
Dokumenty wymagane do podpisania umowy:
- kserokopia dyplomu
- kserokopia Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza/Lekarza Dentysty
- aktualne orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy
- aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych
- zaświadczenie lub wpis o przebytym szczepieniu przeciw WZW typu B
- ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie NW
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku
Termin załatwiania spraw: Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Warunkiem niezwłocznego załatwienia sprawy jest przedstawienie przez osobę zainteresowaną odpowiednich dokumentów.

Informacji na temat praktyki klinicznej udzielają:
mgr Sylwia Biardzka
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 261 818 197, 665 707 430
pokój 107
mgr Barbara Kozłowska
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 261 816 540, 885 561 416
pokój 109
mgr Barbara Kozłowska
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 261 816 540, 885 561 416
pokój 109
Angiologia Alergologia Anestezjologia i intensywna terapia
Balneologia i medycyna fizykalna Audiologia i foniatria Chirurgia dziecięca
Diabetologia Chirurgia plastyczna Chirurgia klatki piersiowej
Diagnostyka laboratoryjna Chirurgia stomatologiczna Chirurgia naczyniowa
Endokrynologia Chirurgia szczękowo–twarzowa Chirurgia ogólna
Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość Choroby płuc Chirurgia onkologiczna
Endokrynologia i diabetologia dziecięca Choroby płuc dzieci Dermatologia i wenerologia
Epidemiologia Choroby wewnętrzne Hipertensjologia
Farmakologia kliniczna Choroby zakaźne Intensywna terapia
Gastroenterologia Immunologia kliniczna Kardiochirurgia
Gastroenterologia dziecięca Medycyna nuklearna Medycyna lotnicza 
Genetyka kliniczna Medycyna paliatywna                            Medycyna morska i tropikalna
Geriatria Medycyna pracy                  Nefrologia
Ginekologia onkologiczna Medycyna ratunkowa Nefrologia dziecięca
Hematologia Medycyna rodzinna Neurochirurgia
Mikrobiologia lekarska Medycyna sądowa Neurologia
Neonatologia Medycyna sportowa Neurologia dziecięca
Patomorfologia Kardiologia Neuropatologia
Pediatria Kardiologia dziecięca      Okulistyka
Położnictwo i ginekologia Onkologia kliniczna               Onkologia i hematologia dziecięca
Psychiatria Ortodoncja                       Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Psychiatria dzieci i młodzieży Otorynolaryngologia          Pediatria metaboliczna
Rehabilitacja medyczna Otorynolaryngologia dziecięca      Perinatologia
Toksykologia kliniczna Periodontologia            Radiologia i diagnostyka obrazowa
Transplantologia kliniczna Protetyka stomatologiczna               Radioterapia onkologiczna
Urologia Seksuologia Reumatologia
Urologia dziecięca Stomatologia dziecięca Transfuzjologia kliniczna
Zdrowie publiczne Stomatologia zachowawcza z endodoncją