Praktyka kliniczna


Druki do pobrania - praktyka kliniczna
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2004 r. Nr 231, poz. 2326 z późn. zm.), lekarz realizuje obowiązek doskonalenia zawodowego poprzez m.in. odbycie praktyki klinicznej w krajowym lub zagranicznym ośrodku specjalistycznym.
Praktyka kliniczna w Wojskowym Instytucie Medycznym odbywa się nieodpłatnie - lekarz nie otrzymuje wynagrodzenia, jak również zwrotu kosztów podróży, diet, czy innych związanych z jej odbywaniem.
Na praktykę kliniczną przyjmowani są lekarze i lekarze dentyści na indywidualne prośby.
Osoby zainteresowane powinny zapoznać się z Regulaminem odbywania wolontariatu oraz praktyki klinicznej w WIM w którym znajdują się wszelkie niezbędne informacje.
Procedura:
- Rozmowa z Kierownikiem Komórki Organizacyjnej, w której zainteresowany chciałby odbywać praktykę kliniczną;
- Złożenie podania do Zastępcy Dyrektora WIM ds. Naukowych wraz z opinią Komórki Organizacyjnej (pismo składa się w Kancelarii Ogólnej WIM);
- Po uzyskaniu zgody Zastępcy Dyrektora WIM ds. Naukowych na czynny udział w pracach danej kliniki, należy zgłosić się do Wydziału Kształcenia Podyplomowego Lekarzy w celu podpisania umowy o odbycie praktyki klinicznej.
Dokumenty wymagane do podpisania umowy:
- kserokopia dyplomu
- kserokopia Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza/Lekarza Dentysty
- aktualne orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy
- aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych
- zaświadczenie lub wpis o przebytym szczepieniu przeciw WZW typu B
- ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie NW
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku
Termin załatwiania spraw: Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Warunkiem niezwłocznego załatwienia sprawy jest przedstawienie przez osobę zainteresowaną odpowiednich dokumentów.


Informacji na temat praktyki klinicznej udzielają:
mgr Dominika Rawińska
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 665 707 732
mgr Barbara Kozłowska
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 885 561 416
Kornelia Mateńko
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.:
725 707 593
Specjalizacje lekarskie Specjalizacje lekarskie Specjalizacje lekarskie
Angiologia Alergologia Chirurgia plastyczna
Balneologia i medycyna fizykalna Anestezjologia i intensywna terapia Choroby wewnętrzne
Chirurgia dziecięca Audiologia i foniatria Dermatologia i wenerologia
Chirurgia naczyniowa Chirurgia klatki piersiowej Diabetologia
Diagnostyka laboratoryjna Chirurgia ogólna Endokrynologia
Epidemiologia Chirurgia onkologiczna Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość
Farmakologia kliniczna Choroby płuc Endokrynologia i diabetologia dziecięca
Genetyka kliniczna Choroby płuc dzieci Gastroenterologia
Hematologia Choroby zakaźne Gastroenterologia dziecięca
Hipertensjologia Immunologia kliniczna Geriatria
Kardiochirurgia Intensywna terapia Ginekologia onkologiczna
Medycyna lotnicza Medycyna morska i tropikalna Kardiologia
Medycyna nuklearna Medycyna paliatywna Kardiologia dziecięca
Medycyna sądowa Medycyna pracy Nefrologia
Medycyna sportowa Medycyna ratunkowa Nefrologia dziecięca
Mikrobiologia lekarska Medycyna rodzinna Neurochirurgia
Neonatologia Otorynolaryngologia Neurologia
Okulistyka Otorynolaryngologia dziecięca Neurologia dziecięca
Patomorfologia Radiologia i diagnostyka obrazowa Neuropatologia
Pediatria Radioterapia onkologiczna Onkologia i hematologia dziecięca
Pediatria metaboliczna Reumatologia Onkologia kliniczna
Rehabilitacja medyczna Transfuzjologia kliniczna Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Seksuologia Specjalizacje lekarsko-dentystyczne Perinatologia
Toksykologia kliniczna Położnictwo i ginekologia
Transplantologia kliniczna Chirurgia stomatologiczna Psychiatria
Urologia Chirurgia szczękowo – twarzowa Psychiatria dzieci i młodzieży
Urologia dziecięca Ortodoncja  
Zdrowie publiczne Periodontologia
  Protetyka stomatologiczna
Stomatologia dziecięca
Stomatologia zachowawcza z endodoncją