Specjalizacje magistrów

Specjalizacje w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
FIZJOTERAPIA
Miejsce odbywania specjalizacji: WIM CSK MON, Klinika Rehabilitacji
Liczba miejsc szkoleniowych: 16
Specjalizacje diagnostów laboratoryjnych
LABORATORYJNA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA

Miejsce odbywania specjalizacji: WIM CSK MON, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Liczba miejsc szkoleniowych:

Specjalizacje diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Laboratoryjna diagnostyka medyczna
Laboratoryjna hematologia medyczna
Laboratoryjna immunologia medyczna
Epidemiologia
Fizjoterapia
Mikrobiologia
Zdrowie publiczne