Symulacja Medyczna i Medycyna Pola Walki

Symulacja medyczna to nowy dział w edukacji medycznej wykorzystujący wirtualnie kreowaną rzeczywistość i zaawansowane technologie teleinformatyczne w celu prowadzenia treningu w maksymalnie zbliżonych do realistycznych warunkach. Według aktualnego stanu wiedzy jest ona - poza praktyką kliniczną - najdoskonalszą metodą edukacji, która umożliwia symulowanie realistycznych metod leczenia bez stwarzania zagrożenia dla prawdziwego pacjenta. Narzędziami symulacji medycznej są fantomy, trenażery, zaawansowane symulatory oraz pacjenci symulowani i standaryzowani. Szczególne miejsce w symulacji medycznej zajmują symulatory pacjenta (Human Patient Simulator). Są to zaawansowane technologicznie, sterowane komputerowo urządzenia odwzorowujące wygląd ludzkiego ciała, których konstrukcja i oprogramowanie daje możliwość odzwierciedlania fizjologicznych reakcji wywołanych w wyniku podjęcia określonej interwencji medycznej. Takie symulatory pozwalają na wielokrotne wykonywanie procedur stosowanych w medycynie stanów nagłych, takich jak np.: przyrządowe i chirurgiczne zabezpieczanie drożności dróg oddechowych, odbarczanie odmy prężnej, zakładanie drenażu klatki piersiowej, torakotomia, laparotomia, elektroterapia zaburzeń rytmu serca i wiele innych. Poprawność prowadzonych działań jest nadzorowana i kontrolowana nie tylko przez instruktora, ale również przez skomputeryzowany system, który dokumentuje działania podejmowane przez ćwiczącego i przekazuje mu w czasie rzeczywistym ich fizjologiczne konsekwencje. Wszystkie czynności są wykonywane w warunkach odwzorowujących realistyczne środowisko pracy. Po ich zakończeniu są omawiane w trakcie sesji debriefingowych, co pozwala na przeanalizowanie toku pracy oraz uzmysłowienie osobom ćwiczącym popełnionych błędów, ich skorygowanie w trakcie kolejnych scenariuszy w celu osiągnięcie perfekcji. 

W naszych szkoleniach stawiamy na stronę praktyczną i tam gdzie jest to możliwe stosujemy elementy symulacji medycznej.

Nasza oferta szkoleniowa