Tactical First Responder

Szkolenie skierowane jest do żołnierzy SZ RP bez wykształcenia medycznego, którzy mogą realizować zadania w ramach PKW, a jego program oparto na wytycznych Komitetu Tactical Combat Casualty Care. Zajęcia mają charakter praktycznych warsztatów i uczą procedur ratunkowych, realizowanych w środowisku taktycznym. W pierwszej kolejności do udziału w szkoleniu zapraszamy żołnierzy, którzy nie odbyli dotychczas szkoleń z zakresu ratownictwa taktycznego oraz nie posiadają ważnego certyfikatu typu „Combat Lifesaver” lub równoważnego. Program szkolenia uwzględnia wnioski powstałe w trakcie zrealizowanego w Wojskowym Instytucie Medycznym projektu „AFGAN”.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
Miejsce szkolenia: w siedzibie zamawiającego

Terminy szkoleń:
Szkolenia planujemy wprowadzić w 2020 roku.