Dla pielęgniarek i położnych

Nowości

Wydział Kształcenia Pielęgniarek i Położnych informuje o uruchomieniu NOWYCH szkoleń i kursów dla pielęgniarek i położnych:

Kursy kwalifikacyjne
Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych  NOWOŚĆ!!!
Terminy:
23.09.-22.11.2019


cena 1900 zł (możliwość dofinansowania z WOIPIP)
Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek   NOWOŚĆ!!!
Termin:
II połowa 2019 r.

cena 1900 zł (możliwość dofinansowania z WOIPIP)
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek    NOWOŚĆ!!!
Termin:
II połowa 2019 r.

cena 1900 zł (możliwość dofinansowania z WOIPIP)
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek    NOWOŚĆ!!!
Termin:
II połowa 2019 r.

cena 1900 zł (możliwość dofinansowania z WOIPIP)
Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią dla pielęgniarek   NOWOŚĆ!!!
Termin:
03.04.-07.06.2019 r.

cena 1900 zł (możliwość dofinansowania z WOIPIP)
Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek   NOWOŚĆ!!!
Termin:
II połowa 2019 r.

cena 1900 zł (możliwość dofinansowania z WOIPIP)
Pielęgniarstwo anestezjologiczne, intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych  NOWOŚĆ!!!
Termin:
II połowa 2019 r.

cena 1900 zł (możliwość dofinansowania z WOIPIP)
Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych  NOWOŚĆ!!!
Termin:
II połowa 2019 r.

cena 1900 zł (możliwość dofinansowania z WOIPIP)
Kursy specjalistyczne
Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek    NOWOŚĆ!!!
Terminy:
08-19.04.2019
14-25.10.2019

cena kursu 480 zł (możliwość dofinansowania z WOIPIP)
Onkologia ginekologiczna dla położnych   NOWOŚĆ!!!
Terminy:
03.06.-05.07.2019
30.09.-31.10.2019

cena kursu 650 zł (możliwość dofinansowania z WOIPIP)
Kompleksowa opieka pielęgniarska w schorzeniach narządu wzroku dla pielęgniarek    NOWOŚĆ!!!
Terminy:


cena kursu 800 zł (możliwość dofinansowania z WOIPIP)
Opieka nad pacjentem poddanym procedurom diagnostycznym i terapeutycznym z użyciem otwartych źródeł promieniowania  NOWOŚĆ!!!
Terminy:
11-26.10.2019
cena kursu 700 zł (możliwość dofinansowania z WOIPIP)
Szczepienia ochronne dla pielęgniarek    NOWOŚĆ!!!
Termin:
10.05.-01.06.2019 r.
07.06.-28.06.2019 r.

cena 480 zł (możliwość dofinansowania z WOIPIP)
Szczepienia ochronne dla położnych  NOWOŚĆ!!!
Termin:
10.05.-01.06.2019 r.
07.06.-28.06.2019 r.

cena 480 zł (możliwość dofinansowania z WOIPIP)
Endoskopia dla pielęgniarek  NOWOŚĆ!!!
Termin:
06.05.-01.06.2019 r.
21.10.-29.11.2019 r.

cena 600 zł (możliwość dofinansowania z WOIPIP)
Dializoterapia dla pielęgniarek  NOWOŚĆ!!!
Termin:
II połowa 2019 r.

cena 600 zł (możliwość dofinansowania z WOIPIP)
Podstawy opieki paliatywnej dla pielęgniarek  NOWOŚĆ!!!
Termin:
II połowa 2019 r.

cena 600 zł (możliwość dofinansowania z WOIPIP)
Wykonywanie i ocena testów skórnych  NOWOŚĆ!!!
Termin:
10.06.-21.06.2019

cena 500 zł (możliwość dofinansowania z WOIPIP)
Leczenie ran dla położnych  NOWOŚĆ!!!
Termin:
30.03.-27.04.2019 r.
05.10.-25.10.2019 r.

cena 600 zł (możliwość dofinansowania z WOIPIP)

Szkolenia specjalizacyjne

Szkolenia specjalizacyjne nazywane są specjalizacją pielęgniarską. Jest to rodzaj kształcenia zgodny z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251). Głownym celem szkolenia specjalizacyjnego jest uzyskanie przez pielęgniarkę bądź położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności  w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.
Wykaz dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których mogą być prowadzone szkolenia specjalizacyjne zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562).
Wojskowy Instytut Medyczny prowadzi szkolenia specjalizacje w dziedzinie:
pielęgniarstwa chirurgicznego
VII edycja - w terminie 06.09.2019 - 17.04.2021

cena 3700 zł (możliwość płacenia w miesięcznych ratach, możliwość uzyskania dofinansowania z WOIPIP)
pielęgniastwa internistycznego
IV edycja gr B - w terminie 20.09.2019 - 24.04.2021

cena 3700 zł (możliwość płacenia w miesięcznych ratach, możliwość uzyskania dofinansowania z WOIPIP)
pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii
VI edycja - w terminie 15.11.2019 - 15.05.2021
VII edycja - w terminie 19.06.2020 - 10.10.2021

cena 3900 zł (możliwość płacenia w miesięcznych ratach, możliwość uzyskania dofinansowania z WOIPIP)

 

Kursy kwalifikacyjne

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia zgodny z  art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251). Celem kursów kwalifikacyjnych jest uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.
Wykaz dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których mogą być prowadzone kursy kwalifikacyjne zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562).
Wojskowy Instytut Medyczny prowadzi kursy kwalifikacyjne w dziedzinie:
Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki
Terminy:
26.08.-08.11.2019
07.10.-20.12.2019


cena 1700 zł (możliwość uzyskania dofinansowania z WOIPIP)
Pielęgniarstwa Operacyjnego
Terminy:
16.09.-08.11.2019


cena 1600 zł (możliwość uzyskania dofinansowania z WOIPIP)
Pielęgniarstwa Internistycznego
Terminy:
14.10.-20.12.2019

cena 1700 zł (możliwość uzyskania dofinansowania z WOIPIP)
Pielęgniarstwa Neurologicznego
Terminy:
14.10.-20.12.2019


cena 1700 zł (możliwość uzyskania dofinansowania z WOIPIP)
Pielęgniarstwa Kardiologicznego
Terminy:
07.10.-20.12.2019

cena 1900 zł (możliwość dofinansowania z WOIPIP)
Pielęgniarstwa Chirurgicznego dla pielęgniarek
Terminy:
16.09.08.11.2019


cena 1900 zł (możliwość dofinansowania z WOIPIP)
Pielęgniarstwa epidemiologicznego dla pielęgniarek i położnych  NOWOŚĆ!!!
Terminy:
23.09.-22.11.2019


cena 1900 zł (możliwość dofinansowania z WOIPIP)
Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek   NOWOŚĆ!!!
Termin:
II połowa 2019 r.

cena 1900 zł (możliwość dofinansowania z WOIPIP)
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek    NOWOŚĆ!!!
Termin:
II połowa 2019 r.

cena 1900 zł (możliwość dofinansowania z WOIPIP)
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek    NOWOŚĆ!!!
Termin:
II połowa 2019 r.

cena 1900 zł (możliwość dofinansowania z WOIPIP)
Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią dla pielęgniarek   NOWOŚĆ!!!
Termin:
03.04.-07.06.2019 r.

cena 1900 zł (możliwość dofinansowania z WOIPIP)
Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek   NOWOŚĆ!!!
Termin:
19.08.-18.10.2019 r.

cena 1900 zł (możliwość dofinansowania z WOIPIP)
Pielęgniarstwo anestezjologiczne, intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych  NOWOŚĆ!!!
Termin:
II połowa 2019 r.

cena 1900 zł (możliwość dofinansowania z WOIPIP)
Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych  NOWOŚĆ!!!
Termin:
II połowa 2019 r.

cena 1900 zł (możliwość dofinansowania z WOIPIP)

 

Kursy specjalistyczne

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia zgodny z art.72 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251). Jego celem jest uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.
W Wojskowym Instytucie Medycznym prowadzone są następujące kursy specjalistyczne:
Leczenie ran dla pielęgniarek
Terminy:
06.05.-07.06.2019

04.11-.06.12.2019


cena 600 zł (możliwość dofinansowania z WOIPIP)
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnyc
Terminy:
06-24.05.2019

09-27.09.2019
18.11.-06.12.2019

cena kursu 500 zł (możliwość dofinansowania z WOIPIP)
Resuscytacja Krążeniowo - Oddechowa dla pielęgniarek i położnych
Terminy:
25.03-05.04.2019
13-24.05.2019
16.09.-27.09.2019
07.10.-18.10.2019
02.12-13.12.2019


cena kursu 500 zł (możliwość dofinansowania z WOIPIP)
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych
Terminy:
06-24.05.2019
03-21.06.2019

16.09.-04.10.2019
21.10.-08.11.2019
25.11.-13.12.2019


cena kursu 600 zł (możliwość dofinansowania z WOIPIP)
Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek    NOWOŚĆ!!!
Terminy:
08-19.04.2019
14.10.-25.10.2019

cena kursu 480 zł (możliwość dofinansowania z WOIPIP)
Onkologia ginekologiczna dla położnych   NOWOŚĆ!!!
Terminy:
03.06.-05.07.2019
30.09.-31.10.2019


cena kursu 650 zł (możliwość dofinansowania z WOIPIP)
Kompleksowa opieka pielęgniarska w schorzeniach narządu wzroku dla pielęgniarek    NOWOŚĆ!!!
Terminy:


cena kursu 680 zł (możliwość dofinansowania z WOIPIP)
Opieka nad pacjentem poddanym procedurom diagnostycznym i terapeutycznym z użyciem otwartych źródeł promieniowania  NOWOŚĆ!!!
Terminy:
  11.10.-26.10.2019
cena kursu 700 zł (możliwość dofinansowania z WOIPIP)
Ordynowanie leków i wypisywanie recept
I część dotycząca ordynowania leków i wypisywania recept przeznaczona dla magistrów pielęgniarstwa lub położnictwa oraz specjalistek/ów w dziedzinie pielęgniarstwa
Terminy:
13.05.-07.06.2019


cena kursu 600 zł (możliwość dofinansowania z WOIPIP)

II część dotycząca wypisywania recept w ramach kontynuacji leczenia przeznaczona dla licencjatów pielęgniarstwa lub położnictwa oraz specjalistek/ów w dziedzinie pielęgniarstwa
Terminy:
13.05.-01.06.2019


cena kursu 500 zł (możliwość dofinansowania z WOIPIP)
Szczepienia ochronne dla pielęgniarek    NOWOŚĆ!!!
Termin:
10.05.-01.06.2019
07.06.-28.06.2019
20.09-12.10.2019

cena 480 zł (możliwość dofinansowania z WOIPIP)
Szczepienia ochronne dla położnych  NOWOŚĆ!!!
Termin:
10.05.-01.06.2019
07.06.-28.06.2019
20.09-12.10.2019

cena 480 zł (możliwość dofinansowania z WOIPIP)
Endoskopia dla pielęgniarek  NOWOŚĆ!!!
Termin:
06.05.-19.06.2019
21.10.-29.11.2019

cena 600 zł (możliwość dofinansowania z WOIPIP)
Dializoterapia dla pielęgniarek  NOWOŚĆ!!!
Termin:
II połowa 2019 r.

cena 600 zł (możliwość dofinansowania z WOIPIP)
Podstawy opieki paliatywnej dla pielęgniarek  NOWOŚĆ!!!
Termin:
II połowa 2019 r.

cena 600 zł (możliwość dofinansowania z WOIPIP)
Wykonywanie i ocena testów skórnych  NOWOŚĆ!!!
Termin:
10.06.-21.06.2019 r.

cena 400 zł (możliwość dofinansowania z WOIPIP)
Leczenie ran dla położnych  NOWOŚĆ!!!
Termin:
30.03.-27.04.2019
05.10.-25.10.2019

cena 450 zł (możliwość dofinansowania z WOIPIP)

 

Najczęściej zadawane pytania

W jaki sposób można zapisać się na kursy i specjalizacje?
Na kursy i specjalizacje można zapisać się telefonicznielub osobiście (pokój 101, 103, budynek CKPDZiSM, blok 18) w godzinach 07:30 - 15:00
Jaki warunki należy spełnić, aby zostać zakwalifikowanym na kursy i specjalizacje?
Do specjalizacji mogą przystąpić pielęgniarki i położne, które:
- posiadają prawo wykonywania zawodu,
- pracowały w zawodzie co najmniej 2 lata w okresie ostatnich 5 lat,
- zostały dopuszczone do specjalizacji po przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego.

Dopuszcza się odbycie wymaganych kursów specjalistycznych (EKG, RKO, Wywiad i badanie fizykalne) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 24.10.2016 do dnia egzaminu danej specjalizacji.

Do kształcenia w ramach kursu kwalifikacyjnego modą przystąpić pielęgniarki lub położne, które:
- posiadają prawo wykonywania zawodu,
- posiadają co najmniej 6 miesięczny staż pracy w zawodzie,
- zostały dopuszczone do kursu kwalifikacyjnego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Ponadto dopuszcza się odbycie wymaganych kursów specjalistycznych (EKG, RKO, ) do dnia egzaminu danego kursu.

Do kursu specjalistycznego mogą przystąpić pielęgniarki i położne, które:
-  posiadają prawo wykonywania zawodu,
- zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.
Kto może ubiegać się o dofinansowanie kształcenia z Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych?
Dysponujemy określoną liczbą miejsc z dofinansowaniem - po 35 na każdą formę kształcenia. O możliwości otrzymania dofinansowania decyduje kolejność zapisu na określoną formę kształcenia.
Dofinansowanie przyznaje się uczestnikom kształcenia podyplomowego zgodnie z regulaminem dofinansowania kształcenia podyplomowego Członków Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. O dofinansowanie może ubiegać się pielęgniarka i położna, która opłaca regularnie składki do powstania tego obowiązku (data wpisu na listę członków WOIPiP) do daty ubiegania się o dofinansowanie kształcenia.
Jakie dokumenty są wymagane do zakwalifikowania na kursy, specjalizacje?
Do specjalizacji wymagany jest:
- wniosek o zakwalifikowanie do specjalizacji,
- wniosek o dofinansowanie, ze środków Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych kosztów kształcenia podyplomowego ( jeżeli uczestnik może ubiegać się o dofinansowanie),
- xero prawa wykonywania zawodu ( oryginał do wglądu),
- xero kursu specjalistycznego EKG, RKO, Wywiad i badanie fizykalne (oryginał do wglądu),
- wniosek o zatrudnieniu z nazwa oddziału.

Do kuru kwalifikacyjnego wymagany jest:
- wniosek o zakwalifikowanie do kursu kwalifikacyjnego,
- wniosek o dofinansowanie, ze środków Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych kosztów kształcenia podyplomowego ( jeżeli uczestnik może ubiegać się o dofinansowanie),
- xero prawa wykonywania zawodu ( oryginał do wglądu),
- xero kursu specjalistycznego EKG, RKO,  (oryginał do wglądu).

Do kuru specjalistycznego wymagany jest:
- wniosek o zakwalifikowanie do kursu specjalistycznego,
- wniosek o dofinansowanie, ze środków Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych kosztów kształcenia podyplomowego ( jeżeli uczestnik może ubiegać się o dofinansowanie),
- xero prawa wykonywania zawodu ( oryginał do wglądu).

Wymagane dokumenty znajdują się na stronie Warszawskiej Okręgowej  Izby Pielęgniarek i Położnych oraz w zakładce Druki do pobrania