Dla pielęgniarek i położnych

Szkolenia specjalizacyjne

Szkolenia specjalizacyjne nazywane są specjalizacją pielęgniarską. Jest to rodzaj kształcenia zgodny z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251). Głownym celem szkolenia specjalizacyjnego jest uzyskanie przez pielęgniarkę bądź położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności  w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.
Wykaz dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których mogą być prowadzone szkolenia specjalizacyjne zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562).
Wojskowy Instytut Medyczny prowadzi szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie:
pielęgniarstwa chirurgicznego
III edycja - w terminie 24.11.2017 – 26.05.2019
Kwalifikacja – 26.10.2017 r. godz. 1300w sali 505 (Aula V p., budynek główny)

cena 3700 zł (możliwość płacenia w miesięcznych ratach, możliwość uzyskania dofinansowania z WOIPIP)
pielęgniastwa internistycznego
II edycja -  w terminie 21.04.2017 – 20.10.2018
III edycja gr A - w terminie 12.01.2018 – 25.05.2019
Kwalifikacja – 16.03.2017 r. godz. 1300 w sali 505 (Aula V p., budynek główny)
III edycja gr B - w terminie 16.03.2018 – 29.09.2019
Kwalifikacja – 15.02.2018 r. godz. 1300w sali 505 (Aula V p., budynek główny)

cena 3700 zł (możliwość płacenia w miesięcznych ratach, możliwość uzyskania dofinansowania z WOIPIP)
pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii
III edycja Grupa B- w terminie 07.04.2017 – 13.10.2018
Kwalifikacja – 23.03.2017 r. godz. 1300w sali 505 (Aula V p., budynek główny)
IV edycja - w terminie 20.04.2018 – 27.10.2019
Kwalifikacja – 16.03.2018 r. godz. 1300w sali 505 (Aula V p., budynek główny)
V edycja - w terminie 19.10.2018 – 26.04.2020
Kwalifikacja – 20.09.2018 r. godz. 1300w sali 505 (Aula V p., budynek główny)

cena 3900 zł (możliwość płacenia w miesięcznych ratach, możliwość uzyskania dofinansowania z WOIPIP)

Kursy kwalifikacyjne

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia zgodny z  art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251). Celem kursów kwalifikacyjnych jest uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.
Wykaz dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których mogą być prowadzone kursy kwalifikacyjne zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562).
Wojskowy Instytut Medyczny prowadzi kursy kwalifikacyjne w dziedzinie:
Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki
 terminy: 04.09.2017 – 24.11.2017; 25.09.2017 – 15.12.2017
Rozmowa kwalifikacyjna – 08.06.2017 r. godz. 1300 sala 236 (II piętro, budynek główny)
 terminy: 08.01.2018 – 30.03.2018; 29.01.2018 – 20.04.2018
Rozmowa kwalifikacyjna – 16.11.2017 r. godz. 1300 sala 453 (IV piętro, budynek żywienia)

cena 1700 zł (możliwość uzyskania dofinansowania z WOIPIP)
Pielęgniarstwa Operacyjnego
termin: 11.09.2017 – 17.11.2017

Rozmowa kwalifikacyjna – 08.06.2017 r. godz. 1300 sala 236 (II piętro, budynek główny)
termin: 12.02.2018 – 20.04.2018
Rozmowa kwalifikacyjna - 16.11.2017 r. godz. 1300 sala 453 (IV piętro, budynek żywienia)

cena 1600 zł (możliwość uzyskania dofinansowania z WOIPIP)
Pielęgniarstwa Internistycznego
termin: 09.10.2017 – 22.12.2017
Rozmowa kwalifikacyjna – 08.06.2017 r. godz. 1300 sala 236 (II piętro, budynek główny)
termin: 15.01.2018 – 30.03.2018
Rozmowa kwalifikacyjna – 16.11.2017 r. godz. 1300 sala 453 (IV piętro, budynek  żywienia)

cena 1700 zł (możliwość uzyskania dofinansowania z WOIPIP)
Pielęgniarstwa Neurologicznego
termin: 09.10.2017 – 15.12.2017
Rozmowa kwalifikacyjna – 08.06.2017 r. godz. 1300 sala 236 (II piętro, budynek główny)
termin: 15.01.2018 – 30.03.2018

Rozmowa kwalifikacyjna – 16.11.2017 r. godz. 1300 sala 453 (IV piętro, budynek żywienia)

cena 1700 zł (możliwość uzyskania dofinansowania z WOIPIP)
Pielęgniarstwa Kardiologicznego
termin: 02.10.2017 – 22.12.2017
Rozmowa kwalifikacyjna – 08.06.2017 r. godz. 1300 sala 236 (II piętro, budynek główny)
termin:
15.01.2018 – 06.04.2018
Rozmowa kwalifikacyjna – 16.11.2017 r. godz. 1300 sala 453 (IV piętro, budynek żywienia)

cena 1900 zł (możliwość dofinansowania z WOIPIP)
Pielęgniarstwa Chirurgicznego
termin: 11.09.2017 – 10.11.2017
Rozmowa kwalifikacyjna – 08.06.2017 r. godz. 1300 sala 236 (II piętro, budynek główny)
termin: 19.02.2018 – 20.04.2018
Rozmowa kwalifikacyjna – 16.11.2017 r. godz. 1300 sala 453 (IV piętro, budynek żywienia)

cena 1900 zł (możliwość dofinansowania z WOIPIP)

Kursy specjalistyczne

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia zgodny z art.72 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251). Jego celem jest uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.
W Wojskowym Instytucie Medycznym prowadzone są następujące kursy specjalistyczne:
Leczenie ran dla pielęgniarek
terminy: 08.05.2017 – 09.06.2017; 06.11.2017 – 08.12.2017; 19.02.2018 – 23.03.2018; 14.05.2018 – 15.06.2018

cena 600 zł (możliwość dofinansowania z WOIPIP)
Wykonanie i Interpretacja EKG
terminy: 15.05.2017 – 02.06.2017; 11.09.2017 – 29.09.2017; 13.11.2017 – 01.12.2017; 05.02.2018 – 23.02.2018; 05.03.2018 – 23.03.2018;  07.05.2018 – 25.05.2018

cena kursu 500 zł (możliwość dofinansowania z WOIPIP)
Resuscytacja Krążeniowo - Oddechowa
terminy: 22.05.2017 – 01.06.2017;  04.09.2017 – 14.09.2017;  02.10.2017 – 12.10.2017; 20.11.2017 – 30.11.2017;  22.01.2018 – 01.02.2018; 26.02.2018 – 03.03.2018; 16.04.2018 – 26.04.2018; 04.06.2018 – 14.06.2018

cena kursu 500 zł (możliwość dofinansowania z WOIPIP)
Badanie fizykalne
terminy: 05.06.2017 – 23.06.2017; 04.09.2017 – 22.09.2017; 13.11.2017 – 01.12.2017; 08.01.2018 – 26.01.2018; 09.04.2018 – 27.04.2018; 04.06.2018 – 22.06.2018

cena kursu 600 zł (możliwość dofinansowania z WOIPIP)
Ordynowanie leków i wypisywanie recept
I część dotycząca ordynowania leków i wypisywania recept przeznaczona dla magistrów pielęgniarstwa lub położnictwa oraz specjalistek/ów w dziedzinie pielęgniarstwa
terminy:
15.05.2017 – 09.06.2017; 18.09.2017 – 13.10.2017; 12.02.2018 – 09.03.2018

cena kursu 600 zł (możliwość dofinansowania z WOIPIP)

II część dotycząca wypisywania recept w ramach kontynuacji leczenia przeznaczona dla licencjatów pielęgniarstwa lub położnictwa oraz specjalistek/ów w dziedzinie pielęgniarstwa
terminy:
15.05.2017 – 02.06.2017;  27.11.2017 – 15.12.2017; 07.05.2018 – 25.05.2018

cena kursu 500 zł (możliwość dofinansowania z WOIPIP)

Najczęściej zadawane pytania

W jaki sposób można zapisać się na kursy i specjalizacje?
Na kursy i specjalizacje można zapisać się telefonicznielub osobiście (pokój 428, IV piętro, blok 32) w godzinach 07:30 - 15:00
Jaki warunki należy spełnić, aby zostać zakwalifikowanym na kursy i specjalizacje?
Do specjalizacji mogą przystąpić pielęgniarki i położne, które:
- posiadają prawo wykonywania zawodu,
- pracowały w zawodzie co najmniej 2 lata w okresie ostatnich 5 lat,
- zostały dopuszczone do specjalizacji po przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego.

Dopuszcza się odbycie wymaganych kursów specjalistycznych (EKG, RKO, Wywiad i badanie fizykalne) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 24.10.2016 do dnia egzaminu danej specjalizacji.

Do kształcenia w ramach kursu kwalifikacyjnego modą przystąpić pielęgniarki lub położne, które:
- posiadają prawo wykonywania zawodu,
- posiadają co najmniej 6 miesięczny staż pracy w zawodzie,
- zostały dopuszczone do kursu kwalifikacyjnego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Ponadto dopuszcza się odbycie wymaganych kursów specjalistycznych (EKG, RKO, ) do dnia egzaminu danego kursu.

Do kursu specjalistycznego mogą przystąpić pielęgniarki i położne, które:
-  posiadają prawo wykonywania zawodu,
- zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.
Kto może ubiegać się o dofinansowanie kształcenia z Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych?
Dysponujemy określoną liczbą miejsc z dofinansowaniem - po 35 na każdą formę kształcenia. O możliwości otrzymania dofinansowania decyduje kolejność zapisu na określoną formę kształcenia.
Dofinansowanie przyznaje się uczestnikom kształcenia podyplomowego zgodnie z regulaminem dofinansowania kształcenia podyplomowego Członków Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. O dofinansowanie może ubiegać się pielęgniarka i położna, która opłaca regularnie składki do powstania tego obowiązku (data wpisu na listę członków WOIPiP) do daty ubiegania się o dofinansowanie kształcenia.
Dofinansowanie do specjalizacji wynosi 1500 zł, do kursów kwalifikacyjnych 1100 zł, do kursów specjalistycznych: RKO, EKG, Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz.II -400 zł, natomiast do kursów specjalistycznych: Wywiad i badanie fizykalne, Leczenie ran, Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I – 480 zł. Jest to zgodne z regulaminem dofinansowywania 80% kosztów kursu.
O dofinansowanie można ubiegać się jeżeli zakres kursów czy specjalizacji jest zgodny z miejscem aktualnego zatrudnienia oraz wykonywanymi zadaniami.
Jakie dokumenty są wymagane do zakwalifikowania na kursy, specjalizacje?
Do specjalizacji wymagany jest:
- wniosek o zakwalifikowanie do specjalizacji,
- wniosek o dofinansowanie, ze środków Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych kosztów kształcenia podyplomowego ( jeżeli uczestnik może ubiegać się o dofinansowanie),
- xero prawa wykonywania zawodu ( oryginał do wglądu),
- xero kursu specjalistycznego EKG, RKO, Wywiad i badanie fizykalne (oryginał do wglądu),
- wniosek o zatrudnieniu z nazwa oddziału.

Do kuru kwalifikacyjnego wymagany jest:
- wniosek o zakwalifikowanie do kursu kwalifikacyjnego,
- wniosek o dofinansowanie, ze środków Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych kosztów kształcenia podyplomowego ( jeżeli uczestnik może ubiegać się o dofinansowanie),
- xero prawa wykonywania zawodu ( oryginał do wglądu),
- xero kursu specjalistycznego EKG, RKO,  (oryginał do wglądu).

Do kuru specjalistycznego wymagany jest:
- wniosek o zakwalifikowanie do kursu specjalistycznego,
- wniosek o dofinansowanie, ze środków Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych kosztów kształcenia podyplomowego ( jeżeli uczestnik może ubiegać się o dofinansowanie),
- xero prawa wykonywania zawodu ( oryginał do wglądu).

Wymagane dokumenty znajdują się na stronie Warszawskiej Okręgowej  Izby Pielęgniarek i Położnych oraz w zakładce Druki do pobrania