Wydział Kształcenia Podyplomowego Lekarzy CKPDZiSM po konsultacjach do PES

W dniach od 19 kwietnia do 16 maja 2017 r., w Wydziale Kształcenia Podyplomowego Lekarzy CKPDZiSM WIM odbyły się konsultacje przed składaniem dokumentów do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w WIM oraz innych podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej.

W sumie z porad skorzystało 139 lekarzy i lekarzy dentystów - w tym 50 lekarzy-oficerów  i 89 lekarzy cywilnych MON. W związku z nowelizacją przepisów regulujących szkolenie specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, a przede wszystkim z uruchomionym z dniem 1 maja br. Systemem Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) służącym do rejestracji kształcenia podyplomowego m.in. lekarzy i lekarzy dentystów przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Przypominamy, że Wydział Kształcenia Podyplomowego Lekarzy CKPDZiSM WIM organizuje powyższe konsultacje dwa razy do roku  - na kolejne  zapraszamy w terminie od 19 września do 10 października 2017 r.