Konsultacje przed składaniem dokumentacji do PES

Wydział Kształcenia Podyplomowego Lekarzy zaprasza wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w Wojskowym Instytucie Medycznym oraz innych placówkach utworzonych przez MON na konsultacje przed składaniem dokumentów do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w sesji wiosennej 2018 w dniach od 27 września do 18 października br. w siedzibie Centrum.
Ustalenie terminu konsultacji: tel. 665 707 536