STAŻ PODYPLOMOWY LEKARZY W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 ZMIANA TERMINU

Nastąpiła zmiana terminu inauguracji stażu podyplomowego lekarzy-cywilnych oraz lekarzy-oficerów w roku akademickim 2017/2018. Uroczystość odbędzie się dnia 2 października 2017 roku o godz.: 13.00 w siedzibie Centrum Kształcenia Podyplomowego, Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej Wojskowego Instytutu Medycznego.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Kształcenia Podyplomowego Lekarzy CKPDZiSM   tel.: 261 818 197 (stażyści cywilni), 261 816 540 (stażyści wojskowi).
W związku z koniecznością przeprowadzenia badań profilaktycznych przed przystąpieniem do pracy, osoby skierowane na staż podyplomowy do WIM proszone są o pilny kontakt z Działem Zatrudnienia tel.: 261 816 722.