ROZPOCZĘCIE STAŻU PODYPLOMOWEGO W WIM

  • 1
  • WIM_4125
  • WIM_4134
  • WIM_4147
  • WIM_4156
  • WIM_4166
  • WIM_4178
  • WIM_4184
  2 października 2017 r. w Centrum Kształcenia Podyplomowego Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej WIM odbyło się spotkanie inaugurujące staż podyplomowy lekarzy w roku akademickim 2017/18. W br. staż w WIM rozpoczyna 28 lekarzy cywilnych, skierowanych przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie oraz 19 lekarzy – oficerów.
W imieniu Zastępcy Dyrektora WIM ds. Naukowych – płk prof. dr hab. n.med. Marka Rękasa powitał koleżanki i kolegów stażystów dr hab. n. med. Bolesław Kalicki, gratulując im uzyskania możliwości realizacji tego etapu kształcenia w naszym Instytucie.
Znakomici specjaliści są podstawą dla zapewnienia wysokiego poziomu nauczania młodych lekarzy dlatego w gronie koordynatorów stażu podyplomowego znaleźli się: dr hab. n. med. Jolanta Korsak, prof. nadzw. , dr hab. n. med. Bolesław Kalicki, dr n.med. Katarzyna Lewczuk, ppłk dr n.med. Przemysław Dyrla i ppłk dr n.med. Piotr Cieślik.
Dr hab. n. med. Bolesław Kalicki przedstawił strukturę, możliwości kliniczne i naukowe WIM oraz omówił zasady i program stażu podyplomowego. Zachęcał do korzystania z możliwości edukacyjnych oferowanych przez WIM – w tym udziału w konferencjach, spotkaniach naukowych i wykładach oraz korzystania z Biblioteki Naukowej.
Następnie młodzi lekarze otrzymali szczegółowe harmonogramy swoich zajęć na najbliższe 12 miesięcy oraz materiały informacyjne dotyczące obowiązkowych kursów. Podczas nadchodzącego roku akademickiego organizowane będą kolejne spotkania z najmłodszymi przedstawicielami kadry lekarskiej, podczas których będą oni m.in. informowani o możliwościach dalszego rozwoju zawodowego i naukowego w WIM.