Dla Studentów

Informacje dla studentów dotyczące realizacji praktyk oraz zajęć w WIM w warunkach epidemii SARS-CoV-2

PRAKTYKI STUDENCKIE
W Wojskowym Instytucie Medycznym istnieje możliwość odbywania praktyk studenckich, które odbywają się przez cały rok. Trwają od 30 do 320 godzin. Studenci mają obowiązek odbycia i zaliczenia wszystkich praktyk programowych przewidzianych w planie studiów. Praktyki realizowane są zgodnie z planem studiów opracowanym przez Uczelnię kierującą. Studenci mają do zaliczenia praktyki w różnych klinikach. Obecnie dostępnych jest aż 350 różnych praktyk studenckich.
Najważniejsze informacje dla studentów chcących odbywać praktyki.
Przed rozpoczęciem praktyki w WIM student powinien:
1)      uzyskać zgodę Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych na odbycie praktyki zawodowej lub fakultatywnych zajęć klinicznych oraz przedłożyć:
a)      skierowanie z uczelni,
b)      ramowy program praktyk,
c)      kserokopię legitymacji studenckiej,
d)      aktualne orzeczenie lekarskie wydane na podstawie skierowania na badania lekarskie stosownie do art. 43 pkt 2 i art. 229 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.) w przypadku studentów wydziału lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, fizjoterapii, pielęgniarstwa oraz innych osób kształcących się w celu wykonywania zawodu medycznego lub wykonywujących zawód medyczny,
e)      aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych w przypadku studentów wydziału lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, fizjoterapii, pielęgniarstwa oraz innych osób kształcących się w celu wykonywania zawodu medycznego lub wykonywujących zawód medyczny,
f)       zaświadczenie lub wpis o przebytym szczepieniu przeciw WZW typu B
w przypadku studentów wydziału lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, fizjoterapii, pielęgniarstwa oraz innych osób kształcących się w celu wykonywania zawodu medycznego lub wykonywujących zawód medyczny,
g)      ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie NW rozszerzone o ekspozycję zawodową (zakażenie wirusem HIV i żółtaczką) w przypadku studentów wydziału lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, fizjoterapii, pielęgniarstwa oraz innych osób kształcących się w celu wykonywania zawodu medycznego lub wykonywujących zawód medyczny,
h)      zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 2a.
Po uzyskaniu zgody Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych na odbycie praktyk w WIM student powinien:
a)         złożyć do podpisu umowę/porozumienie dotyczące odbywania praktyk i mieć wyznaczonego opiekuna lub koordynatora praktyki zawodowej/fakultatywnych zajęć klinicznych,
b)         przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk odbyć 1-szego lub 16-stego dnia danego miesiąca (w przypadku dnia ustawowo wolnego od pracy – kolejny dzień roboczy) w godz. 8:30-11:00szkolenie wstępne z zakresu BHP i PPOŻ, bezpieczeństwa informacji i spraw organizacyjnych prowadzone przez personel WIM.
Więcej informacji oraz druki do indywidualnego wypełnienia znajdują się w Regulaminie odbywania praktyk studenckich w WIM.
Informacji na temat praktyk studenckich wszystkich zawodów medycznych z wyłączeniem studentów pielęgniarstwa i położnicktwa udziela Małgorzata Zielińska - Marciniak (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 261-816-744).
Studenci pielęgniarstwa i położnictwa - Jadwiga Smogorzewska (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 261-818-810).

 

WOLONTARIAT
Wolontariat w Wojskowym Instytucie Medycznym trwa do 1 roku i jest bezpłatny - zainteresowani nie otrzymują wynagrodzenia, jak również zwrotu kosztów podróży, diet, czy innych związanych z jej odbywaniem.
Na wolontariat przyjmowani są zainteresowani na indywidualne prośby.
Osoby zainteresowane powinny zapoznać się z Regulaminem odbywania wolontariatu oraz praktyki klinicznej w WIM w którym znajdują się wszelkie niezbędne informacje.
Procedura :
- Rozmowa z Kierownikiem Komórki Organizacyjnej, w której zainteresowany chciałby realizować wolontariat;
- Złożenie podania na co najmniej 21 dni roboczych przed planowanym terminem jego rozpoczęcia do Zastępcy Dyrektora WIM ds. Naukowych wraz z opinią Kierownika Komórki Organizacyjnej (pismo składa się w Kancelarii Jawnej WIM);
- Po uzyskaniu zgody Zastępcy Dyrektora WIM ds. Naukowych na odbycie wolontariatu, należy zgłosić się do Wydziału Kształcenia Podyplomowego Lekarzy w celu podpisania umowy o odbycie wolontariatu.
Dokumenty wymagane do podpisania umowy:
- kserokopia legitymacji studenckiej, uczniowskiej lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość;
- aktualne orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy;
- aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych;
- zaświadczenie lub wpis o przebytym szczepieniu przeciw WZW typu B;
- ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie NNW w przypadku wolontariatu trwającego ponad 30 dni;
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku.
Więcej informacji znajduje się w Regulaminie odbywania wolontariatu w WIM.
Informacji na temat wolontariatu udzielają - KLIKNIJ TU