Dla Studentów

Informacje dla studentów dotyczące realizacji praktyk oraz zajęć w WIM w warunkach epidemii SARS-CoV-2

PRAKTYKI STUDENCKIE
W Wojskowym Instytucie Medycznym istnieje możliwość odbywania praktyk studenckich, które odbywają się przez cały rok. Trwają od 30 do 320 godzin. Studenci mają obowiązek odbycia i zaliczenia wszystkich praktyk programowych przewidzianych w planie studiów. Praktyki realizowane są zgodnie z planem studiów opracowanym przez Uczelnię kierującą.
Najważniejsze informacje dla studentów chcących odbywać praktyki.
Przed rozpoczęciem praktyki w WIM student powinien:
1.       Na 21 dni przed planowanym terminem praktyki student składa w CKP WIM podanie (załącznik 1 do Regulaminu) oraz umowę/porozumienie z Uczelnią (o ile nie została zawarta ogólna umowa między jednostkami).
2.       Mailem w formie SKANÓW student przesyła:
1)      skierowanie z uczelni,
2)      ramowy program praktyk,
3)      ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie NNW, obejmujące ekspozycję zawodową na zakażenie HIV, wirusowe zapalenie wątroby typu B (HBV) oraz typu C (HCV),
4)      zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 2 do Regulaminu).
Osoby kształcące się w celu wykonywania zawodu medycznego przesyłają także:
6)      aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy,
7)      aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych,
8)      zaświadczenie lub wpis o przebytym szczepieniu przeciw WZW typu B,
9)      zaświadczenie o przyjęciu szczepienia przeciw COVID-19 lub wynik testu PCR (nie starszy niż 96 g. przed terminem praktyk).
3.       Przy składaniu podania Praktykant okazuje do wglądu legitymację studencką/uczniowskiej.
4.       Podanie z CKP przekazywane jest do Kliniki, gdzie opiniuje je Kierownik Komórki (i ew. Pielęgniarka Oddziałowa), a następnie przekazywane do Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych WIM, który wyraża lub nie wyraża zgody na praktykę.
6.       Po uzyskaniu zgody Dyrektora WIM na praktyki Praktykant zobowiązany jest do zrealizowania szkoleń BHP, PPOŻ, bezpieczeństwa informacji i spraw organizacyjnych.
7.       Po dopełnieniu przez Praktykanta formalności pracownik CKP przekazuje informację do odpowiedniej komórki WIM o możliwości rozpoczęcia praktyk przez danego studenta. Potwierdzenie dopełnienia przez Praktykanta formalności jest warunkiem rozpoczęcia przez niego praktyk.
Regulamin odbywania praktyk studenckich i zawodowych w WIM.
Informacji na temat praktyk studenckich wszystkich zawodów medycznych z wyłączeniem studentów pielęgniarstwa i położnicktwa udziela Małgorzata Zielińska - Marciniak (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 261-816-744).
Studenci pielęgniarstwa i położnictwa - Jadwiga Smogorzewska (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 261-818-810).

 

WOLONTARIAT
Wolontariat w Wojskowym Instytucie Medycznym trwa do 1 roku i jest bezpłatny - zainteresowani nie otrzymują wynagrodzenia, jak również zwrotu kosztów podróży, diet, czy innych związanych z jej odbywaniem.
Na wolontariat przyjmowani są zainteresowani na indywidualne prośby.
Osoby zainteresowane powinny zapoznać się z Regulaminem odbywania wolontariatu oraz praktyki klinicznej w WIM w którym znajdują się wszelkie niezbędne informacje.
Procedura :
- Rozmowa z Kierownikiem Komórki Organizacyjnej, w której zainteresowany chciałby realizować wolontariat;
- Złożenie podania na co najmniej 21 dni roboczych przed planowanym terminem jego rozpoczęcia do Zastępcy Dyrektora WIM ds. Naukowych wraz z opinią Kierownika Komórki Organizacyjnej (pismo składa się w Kancelarii Jawnej WIM);
- Po uzyskaniu zgody Zastępcy Dyrektora WIM ds. Naukowych na odbycie wolontariatu, należy zgłosić się do Wydziału Kształcenia Podyplomowego Lekarzy w celu podpisania umowy o odbycie wolontariatu.
Dokumenty wymagane do podpisania umowy:
- kserokopia legitymacji studenckiej, uczniowskiej lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość;
- aktualne orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy;
- aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych;
- zaświadczenie lub wpis o przebytym szczepieniu przeciw WZW typu B;
- ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie NNW w przypadku wolontariatu trwającego ponad 30 dni;
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku.
Więcej informacji znajduje się w Regulaminie odbywania wolontariatu w WIM.
Informacji na temat wolontariatu udzielają - KLIKNIJ TU