WYDZIAŁ KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO LEKARZY CKPDZiSM PO KONSULTACJACH PRZED PES

W dniach od 4 do 25 kwietnia 2018 r., w Wydziale Kształcenia Podyplomowego Lekarzy CKPDZiSM WIM odbyły się konsultacje przed składaniem dokumentów do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w WIM oraz innych podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej.
W sumie z porad skorzystało 168 lekarzy i lekarzy dentystów - w tym 51 lekarzy-oficerów  i 117 lekarzy cywilnych MON. W związku z nowelizacją przepisów regulujących szkolenie specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, a przede wszystkim z uruchomionym Systemem Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem.
Przypominamy, że Wydział Kształcenia Podyplomowego Lekarzy CKPDZiSM WIM organizuje powyższe konsultacje dwa razy do roku  - na kolejne  zapraszamy w terminie od 26 września do 17 października 2018 roku.