Kurs epidemiologiczny

Centrum Kształcenia Podyplomowego, Doskonalenia Zawodowego i  Symulacji Medycznej Wojskowego Instytutu Medycznego serdecznie zaprasza do udziału w kursie kwalifikacyjnym „Pielęgniarstwo epidemiologiczne”. Kurs dedykowany jest pielęgniarkom i położnym oraz  uzyskał pozytywną opinię Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i został zatwierdzony przez Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.
W ostatnich latach w placówkach opieki medycznej coraz częściej kładzie się nacisk na zatrudnianie personelu wykwalifikowanego w tej dziedzinie. Pielęgniarka epidemiologiczna to osoba, której głównym zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad środowiskiem szpitalnym w obrębie utrzymania odpowiednich warunków sanitarnych oraz kontrola i analiza zakażeń szpitalnych.
Celem szkolenia jest przygotowanie pielęgniarek i położnych do prowadzenia profilaktyki, nadzoru
i monitorowania działań w zakresie higieny szpitalnej, jak również przygotowanie ich do sprawnego organizowania pracy w zakresie monitorowania i kontroli zakażeń szpitalnych. Łączna  liczba  godzin  przeznaczonych  na  realizację  programu  kształcenia  wynosi 302 godziny dydaktyczne, w tym ponad (112 godzin) stanowią zajęcia praktyczne realizowane wyłącznie w Wojskowym Instytucie Medycznym. Kurs realizowany będzie w formie stacjonarnej.
Dobraliśmy wysokiej klasy wykładowców, których kwalifikacje są zgodne z programem kształcenia, stwarzając tym samym unikatową szansę na uzupełnienie wiedzy pielęgniarek i położnych w zakresie epidemiologii. Mamy nadzieję, iż proponowana oferta edukacyjna, wpisująca się w kształcenie ustawiczne, organizowana przez WIM będzie podstawą satysfakcji zawodowej Państwa pracowników, a także przyniesie wiele korzyści dla Państwa pacjentów.
Jak do każdego kursu kwalifikacyjnego, można uzyskać dofinansowanie zgodne z aktualnym regulaminem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.
Pierwsza edycja kursu planowana jest w okresie 24 września- 23 listopada br.
Osoby zainteresowane zapraszamy do rejestracji poprzez kontakt z Wydziałem Kształcenia Pielęgniarek i Położnych CKPDZiSM WIM  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr tel. 660-759-754, 665-707-295, bądź bezpośrednio w Systemie Monitorowania Kształcenia (https://smk.ezdrowie.gov.pl/).