KONSULTACJE PRZED SKŁADANIEM DOKUMENTACJI DO PES W SESJI JESIENNEJ 2019

Szanowni Państwo,
Wydział Kształcenia Podyplomowego Lekarzy WIM w Warszawie zaprasza wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów odbywających szkolenie specjalizacyjne w placówkach utworzonych przez MON na konsultacje przed składaniem dokumentów do weryfikacji formalnej i merytorycznej przed przystąpieniem do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.
Konsultacje odbędą się w dniach od 27 marca do 17 kwietnia 2019 roku w siedzibie Centrum.
Ustalenie terminu konsultacji: tel. 665 707 536.