Zmiana trybu specjalizacacji

Zmiany trybu odbywania specjalizacji dokonuje Departament Wojskowej Służby Zdrowia na indywidualny wniosek lekarza (podanie).