Rezygnacja

Z uwagi na brak możliwości szkolenia specjalizacyjnego należy wypełnić wniosek o rezygnacji.