Aktualności - lekarze i lekarze dentyści

 

Komunikat w sprawie interpretacji przepisów dotyczących uprawnień pracowników - lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne związanych z rodzicielstwem lub stanem zdrowia


  

 

Komunikat w sprawie korzystania z noclegu przez lekarzy i lekarzy dentystów biorących udział w Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym (PES) oraz możliwości zdawania ustnej części PES w formie zdalnej


 

 

 

Komunikat w sprawie Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych w 2021 r. dla lekarzy i lekarzy dentystów

 


 

 

 

Odwołanie Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych w sesji wiosennej 2021 r. dla lekarzy i lekarzy dentystów

 


 

 

 

Konsultacje od 15 marca do 2 kwietnia 2021 r. przed składaniem dokumentacji do PES

  

 

Komunikat w sprawie wydłużenia czasu trwania sesji wiosennej Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych w 2021 r. dla lekarzy i lekarzy dentystów

 


 

 

Postępowanie kwalifikacyjne 1-31.03.2021

 


 

 

 

Wytyczne dla uczestników działalności dydaktyczno-szkoleniowej w WIM obowiązujące w okresie pandemii COVID 19 (obowiązujące od 01.02.2021 r.)

  

 

INFORMACJA dla lekarzy zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego (postępowanie kwalifikacyjne 1-31.10.2020 r.)

 

 

 

 

Wytyczne dla uczestników działalności dydaktyczno-szkoleniowej w WIM obowiązujące w okresie pandemii COVID 19 (obowiązujące od 19.10.2020 r.)

 

 

 

Decyzja Ministra Zdrowia w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia egzaminu ustnego w ramach Państwowego Egzaminu Specjalizacynego (PES) w sesji jesiennej 2020 r.

 

 

 

Komunikat CEM dot. możliwości zwolnienia z opłaty egzaminacyjnej

 

 

 

 

Komunikat MZ w sprawie urlopu szkoleniowego na przygotowanie się i przystąpienie do PES

 

 

 

 

Istotne zmiany które wprowadziła Ustawa o zawodzie lakarza i lekarza dentysty

 

 

 

 

 

 

Postępowanie kwalifikacyjne 1-30.09.2020

 

 

 

 

Komunikat Ministerstwa Zdrowia z dnia 27.07.2020 r. ws. okresu, w którym należy składać wnioski do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy chcą złożyć wniosek o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego

 

 

 

Komunikat Ministerstwa Zdrowia z dn. 24.07.2020 r. ws. przedłużenia okresu składania wniosków do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego

 

 

 

Komunikat Ministerstwa zdrowia z dn. 1.07.2020 - część usta Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w sesji wiosennej 2020 r. 

 

 

 

 

Komunikat MZ ws. możliwości przystąpienia do PES na ostatnim roku szkolenia specjalizacyjnego

 

 

 

 

Najnowsza zmiana w rozporządzeniu dotyczącym specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

 

 

 

 

CKP WIM powraca do działalności dydaktyczno - szkoleniowej

 

 

 

 

Komunikat ws. wznowienia Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych dla lekarzy i lekarzy dentystów

 

 

 

 

Odwołany kurs specjalizacyjny a zakończenie szkolenia specjalizacyjnego

 

 

 

 

Komunikat MZ dot. zasad odbywania szkolenia specjalizacyjnego w okresie stanu epidemii choroby COVID-19

 

 

 

 

Komunikat MZ dot. lekarzy, którzy złożyli wniosek do PES w sesjii wiosennej 2020

 

 

 

 

Komunikat w sprawie odwołania Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych

 

 

 

 

Komunikat Ministerstwa Zdrowia dotyczący odbywania szkolenia specjalizacyjnego na oddziale czasowo przekształconym w oddział zakaźny

 

 

 

PROCES EWIDENCJONOWANIA DYŻURÓW ORAZ ICH ZALICZANIE PRZEZ KIEROWNIKA SPECJALIZACJI

 

 

 

 

REKRUTACJA NA KURSY SPECJALIZACYJNE DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW W 2020 ROKU

 

 

 

 

Nowelizacja przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

 

 

 

 

Udostępnienie miejsc specjalizacyjnych w trybie rezydentury

 

 

 

 

Konsultacje przed składaniem dokumentacji do PES

 

 

 

 

Komunikat ws. wznowienia Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych dla lekarzy i lekarzy dentystów