Wykładowcy

PAWEŁ WIKTORZAK

Ratownik medyczny, instruktor AHA ACLS, instruktor kursów doskonalących dla ratowników medycznych oraz kursów Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, strażak ochotnik. Dzięki dziesięcioletniemu doświadczeniu nabytemu między innymi w  Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojskowego Instytutu Medycznego czy Zespołach Ratownictwa Medycznego jest ważnym ogniwem łańcucha kształcenia w CKPDZiSM. Doświadczenie instruktorskie nabyte w warszawskiej Szkole Ratownictwa Medycznego przekłada na codzienną pracę z uczestnikami kursów w ramach Centrum Symulacji WIM. Wielokrotny uczestnik zawodów w ratownictwie medycznym w tym Międzynarodowych Zimowych Mistrzostw Polski. Uczestnik zabezpiecznia Szczytu NATO 2017 w Warszawie. Uczestnik wielu kursów specjalistycznych z dziedziny ratownictwa medycznego między innymi European Pediatric Life Support, Taktyczno Ewakuacyjne Ratownictwo Medyczne czy Kursu Instruktorów Symulacji Medycznej.

 

SZYMON ROKICKI

Ratownik medyczny z siedmioletnim doświadczeniem, psycholog. Swoje wiedzę i umiejętności nabywał w pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojskowego Instytut Medycznego będącym również mazowieckim Centrum Urazowym oraz Centrum Leczenia Oparzeń. Uczestniczył w realizacji zabezpieczenia medycznego Szczytu NATO 2017 w Warszawie. Aktualnie jako młodszy asystent Oddziału Medycyny Pola Walki i Symulacji Medycznej bierze czynny udział w szkoleniu medycznym między innymi jednostek specjalnych WP. Uczestnik wielu kursów z zakresu medycyny ratunkowej między innymi Kursu Instruktorów Symulacji Medycznej oraz Advanced Cardiovascular Life Support AHA. W dziedzinie psychologii skupia się na zagadnieniach psychologii stanów nagłych, radzenia sobie ze stresem, wypalenia zawodowego oraz PTSD