V edycja studiów podyplomowych „Zarządzanie i kierowanie podmiotem leczniczym resortu obrony narodowej”

Uprzejmie informujemy, że rozpoczął się nabór na V edycję studiów podyplomowych „Zarządzanie i kierowanie podmiotem leczniczym resortu obrony narodowej”.

 

Studia obejmują 226 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych i praktycznych, trwają dwa semestry i rozpoczynają się w październiku br.

 

Celem studiów jest doskonalenie wiedzy i praktycznych umiejętności menadżerskich potencjalnych kandydatów na kierownicze stanowiska w Wojskowej Służbie Zdrowia. Program uwzględnia najważniejsze aspekty funkcjonowania podmiotów leczniczych – w tym elementy prawne, finansowe, zarządcze oraz związane ze specyfiką wojskowej służby zdrowia. Koszty udziału w studiach tj. koszt studiów, zakwaterowania i częściowego wyżywienia podczas zjazdów, w odniesieniu do osób zakwalifikowanych zostaną pokryte z budżetu resortu ON.

 

Zasady rekrutacji oraz wymagane dokumenty dostępne są na stronie Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia:

http://dwszdr.wp.mil.pl/pl/1_427.html.

 

Termin składania dokumentów do Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON: 23 września 2020 r.