Podsumowanie najważniejszych zmian i nowych przepisów wynikających ze znowelizowanej ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty

Szczegóły znajdują się w niniejszej prezentacji.