Wytyczne dla uczestników działalności dydaktyczno-szkoleniowej w WIM od 01.02.2021 r.

Wytyczne dla uczestników działalności dydaktyczno-szkoleniowej w WIM

obowiązujące w okresie pandemii COVID-19
(obowiązujące od 1.02.2021 r.)

 

 

Warunki dotyczące rozpoczęcia zajęć dla wszystkich uczestników kursów/staży/specjalizacji/praktyk/studiówodbywających się w klinikach

 

 

a)       Wypełnienie ankiety – wywiadu epidemiologicznego przekazywanego przez organizatora przed  rozpoczęciem zajęć.

b)       Obowiązkowe przedstawienie negatywnego wyniku testu PCR (nie starszego niż 96g.)*

Zwolnione z tego obowiązku są osoby zaszczepione przeciw COVID-19 dwiema dawkami szczepionki jeśli od przyjęcia drugiej dawki upłynęło minimum 7 dni. Osoby te zobowiązane są do przedstawienia zaświadczenia o szczepieniu.

c)     Zainstalowanie i codzienne uzupełnianie  aplikacji  COVID – tylko w przypadku uczestników kursów, które trwają powyżej 2 tygodni.
Aplikacja ma na celu weryfikację aktualnego stanu zdrowia (link do aplikacji podany zostanie
w dniu rozpoczęciu kursu). Korzystanie z aplikacji polega  na codziennym udzielaniu odpowiedzi na temat samopoczucia, temperatury, kaszlu, bóli mięśniowych itp.

d)       Stosowanie się do zaleceń:

·      obowiązkowe noszenie maseczki w trakcie zajęć,

·      zachowanie dystansu społecznego,

·      częsta dezynfekcja rąk, zwłaszcza przy wejściu do sal wykładowych i do klinik.

 

e)       Przygotowanie do zajęć:

·                    naturalna płytka paznokciowa,

·                    paznokcie krótko obcięte niewystające poza opuszkę palca, bez lakieru,

·                    dłonie bez biżuterii (pierścionki, obrączki, bransoletki),

·                    włosy krótkie lub spięte,

·                    uszy bez kolczyków,

·                    twarz bez zarostu (zarost zmniejsza przyleganie maseczki do skóry).

 

*w wyjątkowych sytuacjach Kierownik Kliniki może podjąć inną decyzję, którą dodatkowo zobowiązany jest przekazać Kierownikowi CKPDZiSM.

Warunki dotyczące rozpoczęcia zajęć dla wszystkich uczestników kursów/staży/specjalizacji/praktyk/studiówodbywających się poza klinikami

 

a)       Wypełnienie ankiety – wywiadu epidemiologicznego przekazywanego przez organizatora przed rozpoczęciem zajęć.
Po analizie odpowiedzi i ich weryfikacji w Sekcji Epidemiologii uczestnik może zostać poproszony o wykonanie testu PCR. W takiej sytuacji organizator skontaktuje się z uczestnikiem i ustali szczegóły dotyczące przeprowadzenia testu.

 

a)       Zainstalowanie i codzienne uzupełnianie  aplikacji  COVID – tylko w przypadku uczestników kursów, które trwają powyżej 2 tygodni.
Aplikacja ma na celu weryfikację aktualnego stanu zdrowia (link do aplikacji podany zostanie
w dniu rozpoczęciu kursu). Korzystanie z aplikacji polega na codziennym udzielaniu odpowiedzi na temat samopoczucia, temperatury, kaszlu, bóli mięśniowych itp.

 

b)       Stosowanie się do zaleceń:
- obowiązkowe noszenie maseczki w trakcie zajęć,
- zachowanie dystansu społecznego,
- częsta dezynfekcja rąk, zwłaszcza przy wejściu do sal wykładowych i do klinik.

 

 

UWAGA!

 

Wszyscy uczestnicy zajęć dydaktyczno-szkoleniowych w WIM  zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poniższych zasad:

·         codziennej samodzielnej kontroli temperatury ciała (przynajmniej raz dziennie przed wyjściem z domu),

·         zwracania uwagi na występowanie objawów infekcji, w szczególności: gorączki, kaszlu, duszności, utraty węchu lub smaku,

·      raportowanie stanu zdrowia w aplikacji medycznej karty samokontroli WIM „COVID” – dla osób, których zajęcia w WIM trwają dłużej niż 2 tyg.,

·      stałego monitorowania sytuacji epidemiologicznej we wszystkich placówkach medycznych gdzie świadczą pracę,

·      poddania się kontroli temperatury ciała bezpośrednio po przyjściu do WIM w punkcie pomiarowym przy bramie wejściowej,

·      ponadto  pracownicy WIM zobowiązani są przestrzegać zasad opisanych szerzej w instrukcji WIM PR05_IR34.

 

W razie stwierdzenia wystąpienia objawów infekcji, lub w razie kontaktu wysokiego ryzyka z osobą zakażoną SARS-CoV-2 lub w razie nałożenia na uczestnika obowiązku przebywania w kwarantannie (przez uprawnione do tego instytucje) uczestnik zobowiązany jest:

·         niezwłocznie powiadomić o tym fakcie organizatora zajęć/ stażu z CKP,

·         nie przychodzić na zajęcia,

·         skontaktować się z prowadzącym lekarzem POZ, postępować dalej wg jego instrukcji, a w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia wezwać ZRM lub zgłosić się do Izby Przyjęć lub SOR najbliższego Szpitala.

 

 

Poniższe wytyczne opracowane zostały na podstawie:

 

Zasad prowadzenia kursów i szkoleń w Wojskowym Instytucie Medycznym, opracowanych na podstawie Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego z dnia 12 maja 2020 roku w sprawie określenia minimalnych wymagań sanitarnohigienicznych jakie powinny zostać spełnione przez jednostki szkolnictwa wojskowego prowadzące szkolenia w formie stacjonarnej lub zdalno-stacjonarnej w warunkach stanu epidemii.

 

oraz procedury PR05_IR34 – dostępnej dla pracowników WIM w Intranecie (link: https://cutt.ly/7gkz6zE)

 

Realizowane są na podstawie:

 

Zarządzenia Dyrektora WIM nr 129 z dnia 4 września 2020 roku w sprawie czasowych ograniczeń w prowadzeniu działalności dydaktyczno–szkoleniowej w WIM z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2.

 

 

Treść powyższych wytycznych do pobrania TUTAJ.