Zespół urazowy

Opis: Z:\foty\P1100437.JPGUczestnicy realizujący program uzyskają wiedzę w zakresie organizacji i zasad pracy zespołu urazowego, roli osób funkcyjnych, kryteriów aktywacji zespołu urazowego, działań priorytetowych, algorytmu diagnostyczno - terapeutycznego oraz podstawowych umiejętności klinicznych wykonywanych w trakcie leczenia chorych z wielonarządowymi obrażeniami ciała (emergency skills), min. sposobów udrażniania dróg oddechowych, odbarczania odmy, zabezpieczania krwawień i krwotoków, technik wstępnego chirurgicznego zaopatrywania ran i obrażeń narządu ruchu, stabilizacji miednicy czy uzyskiwania dostępów donaczyniowych i doszpikowych.

Liczba uczestników szkolenia: max 20
Czas trwania: 2 dni