Zabezpieczenie medyczne zdarzeń masowych i katastrof

Opis: C:\Users\zmeszek\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Aparat 001.jpg

Celem szkolenia jest opanowanie procedur postępowania i prowadzenia działań w sytuacjach zdarzeń masowych i katastrof (MASCAL). Omówiony zostanie zakres odpowiedzialności osób funkcyjnych w łańcuchu zabezpieczenia medycznego oraz zasady działania w poszczególnych strefach rejonu zdarzenia masowego. Zajęcia warsztatowe oparto na analizie rzeczywistych przypadków. Ćwiczenia obejmą symulację procedur segregacyjnych i działań ratowniczych w zdarzeniu masowym.

 Liczba uczestników szkolenia: 20

Przykladowa rejestracja
Czas trwania: 2 dni