Szkolenia specjalizacyjne

Szkolenia specjalizacyjne nazywane są specjalizacją pielęgniarską. Jest to rodzaj kształcenia zgodny z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251). Głownym celem szkolenia specjalizacyjnego jest pozyskanie przez pielęgniarkę bądź położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności  w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

Wojskowy Instytut Medyczny prowadzi szkolenia specjalizacje w dziedzinie:

  • pielęgniarstwa chirurgicznego
  • pielęgniastwa internistycznego
  • pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii