Komunikat w sprawie odwołania Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych

Minister Zdrowia w dniu 13.03.2020 roku ogłosił Komunikat w sprawie odwołania Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych. Jego skutkiem jest odwołanie wszystkich egzaminów specjalizacyjnych dla lekarzy i lekarzy dentystów, których przeprowadzenie zostało zaplanowane po dniu 13 marca 2020 r. A zatem decyzja Ministra Zdrowia obejmuje egzaminy testowe oraz egzaminy ustne. Zgodnie z treścią komunikatu wiosenna sesja egzaminacyjna PES zostaje zawieszona i będzie mogła być kontynuowana po ustąpieniu zagrożenia epidemiologicznego.
W nawiązaniu do Komunikatu Ministra Zdrowia w sprawie odwołania Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych CEM opublikował szczegółową listę dziedzin, w których odwołane zostały egzaminy.