Odwołany kurs specjalizacyjny a zakończenie szkolenia specjalizacyjnego

Zgodnie z USTAWĄ  z dnia 5 grudnia 1996r.o zawodach lekarza i lekarza dentystyArt.16m (Dz. U. z 2020 poz. 514, 567.):

 

Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne, któremu odwołano kurs specjalizacyjny w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, jest zwolniony z obowiązku realizacji tego kursu, jeżeli:

1) realizacja tego kursu wymaga przedłużenia szkolenia specjalizacyjnego o okres dłuższy niż 3 miesiące oraz

2) zrealizował wszystkie inne kursy objęte programem specjalizacji.

 

Powyższy zapis dotyczy również lekarzy MON