Pudełko do bezpiecznej intubacji

Paweł Oskwarek, pracownik i wykładowca w Centrum Kształcenia Podyplomowego, Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie wpadł na pomysł udoskonalenia pudełka do bezpiecznej intubacji. Wymyślił, aby dodać dwa dodatkowe otwory po bokach pudełka dla osób asystujących przy intubacji (na dotychczasowych projektach były tylko dwa otwory z tyłu).

Koledzy Pawła podchwycili ten pomysł. Firma AEDMAX udostępniła im projekt, na podstawie którego Paweł Oskwarek przygotował nowy wzór pudełka dodając boczne otwory. Sebastian Johnson sfinansował projekt, a wykonanie wziął na siebie Paweł Drgas i jego firma PabloDesign – Studio Reklamy.

Pierwsze 8 sztuk rozdysponowaliśmy pomiędzy: SOR i Oddział Intensywnej Terapii w Wojskowym Instytucie Medycznym, pracownię Symulacji Medycznej w WIM, SOR w Szpitalu Praskim oraz SOR w Szpitalu Dziecięcym przy ul. Niekłańskiej, Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, gdzie zostanie on wykorzystany do zwiększenia bezpieczeństwa personelu medycznego podczas gastroskopii.

Podziękowania za darowiznę w postaci pudełek do bezpiecznej intubacji należą się:

AEDMAX - https://aedmax.pl/

OPAL Sebastian Johnson

Pablo Design - Studio Reklamy Drgas Paweł  https://www.facebook.com/pablodesignstudioreklamy/

oraz Stayin Alive - Ratownictwo Medyczne Oskwarek Paweł https://www.facebook.com/Stayin-Alive-Ratownictwo-Medyczne-289288764928236/.