Uczymy praktycznie.

       Choć historia Szpitala przy Szaserów sięga okresu międzywojennego, to jednak ostatnie lata znacząco wpłynęły na rozwój kształcenia w naszej placówce. Naszym fundamentem jest wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów w wielu obszarach medycyny, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy organizatorem wielu kursów w ramach różnych specjalizacji lekarskich w porozumieniu z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Prowadzimy staże oraz specjalizacje dla lekarzy i pielęgniarek. Nasz zespół to w większości medycy - lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni, dlatego dostrzegamy potrzeby szkoleniowe służby zdrowia. Z uwagi na posiadane doświadczenia wyniesione z zabezpieczenia medycznego na misjach, między innymi w Afganistanie, kształcimy żołnierzy, aby medycyna na polu walki nie była im obca. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się nasze kursy dla pielęgniarek i położnych. Nikt lepiej nie zna potrzeb pielęgniarki, jak druga pielęgniarka, dlatego też organizowane są przez nasze pielęgniarki i realizowane w dużej mierze przez pielęgniarki z ogromnym doświadczeniem i pasją. Organizujemy również szkolenia dla ratowników medycznych. Jesteśmy dumni z naszej nowej inwestycji, którą jest nasza Pracownia Symulacji Medycznej, która wzmocni praktyczną część naszych szkoleń. Wierzymy, że przyczyni się ona do naszego dalszego rozwoju naszych kursantów i uczestników szkoleń. Dzięki niej oraz doświadczeniom naszych wykładowców i instruktorów będziemy mogli jeszcze bardziej  „urzeczywistnić” sytuacje, z jakimi spotykają się medycy, żołnierze na polu walki, ratownicy medyczni i pielęgniarki. Naszą misją jest również szerzenie wiedzy i zachęcanie wszystkich ludzi do ratowania życia ludzkiego. Wierzymy, że kształcąc już przedszkolaków wpłyniemy na zmniejszanie, jakże wysokiego procentu umieralności w czasie pomiędzy zdarzeniem a szpitalem. Uczymy również jak ratować w sytuacji zdarzeń i katastrof masowych.

Jesteśmy otwarci na propozycje wszelkich form kształcenia z dziedzin medycznych oraz z zakresu zarządzania w podmiotach leczniczych.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.