Staż kierunkowy

Druki do pobrania dla lekarzy / lekarzy dentysów z poza WIM

Procedura przyjęcia lekarza / lekarza dentystę z poza WIM na staż kierunkowy w WIM

1.    Pobranie ze strony www.ckp.wim.mil.pl podania o odbycie stażu kierunkowego (formularz dostępny na stronie: https://ckp.wim.mil.pl / Kształcenie Podyplomowe / Specjalizacje lekarskie / Druki do pobrania / Druk nr. 14);
2.    Uzyskanie na ww. podaniu pisemnej zgody Kierownika Kliniki / Oddziału / Zakładu (podpis i pieczątka) na realizację stażu;
3.    Uzyskanie na ww. podaniu pisemnej zgody wyznaczonego przez Kierownika Kliniki / Oddziału / Zakładu opiekuna stażu kierunkowego (podpis i pieczątka);
4.    Złożenie podania o odbycie stażu kierunkowego wraz z kserokopią pierwszej i drugiej strony karty szkolenia specjalizacyjnego lub z wydrukiem karty z SMK (dane podstawowe i dane specjalizacji) w Kancelarii Ogólnej szpitala na 1 miesiąc przed planowanym stażem kierunkowym, gdzie przekazywane jest do Centrum Kształcenia Podyplomowego Lekarzy WIM do dalszej akceptacji;
5.    Potwierdzenie możliwości odbycia wybranego stażu kierunkowego oraz szczegółowe informacje zainteresowany otrzymuje na adres mailowy podany w podaniu o staż kierunkowy;
6.    Po zrealizowaniu stażu kierunkowego należy dostarczyć do Wydziału Kształcenia Podyplomowego Lekarzy (pok.107/109) zaświadczenie potwierdzające zakończenie stażu w WIM oraz w przypadku rezydentów zestawienia pełnionych w czasie stażu dyżurów.
W przypadku braków formalnych, podanie nie będzie rozpatrywane.
Komórka odpowiedzialna za obsługę administracyjną:
WYDZIAŁ KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO LEKARZY

mgr Anna Duch
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 665 707 430
pokój 109

mgr Katarzyna Mazurek
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 261 818 197
pokój 107

mgr Barbara Kozłowska
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 885 561 416
pokój 107

mgr Dominika Rawińska
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 261 816 540
pokój 109

Specjalizacje lekarskie Specjalizacje lekarskie Specjalizacje lekarskie Specjalizacje lekarskie
Balneologia i medycyna fizykalna Chirurgia dziecięca Anestezjologia i intensywna terapia Angiologia
Diagnostyka laboratoryjna Chirurgia klatki piersiowej Audiologia i foniatria Choroby wewnętrzne
Epidemiologia Chirurgia naczyniowa Alergologia Choroby zakaźne
Farmakologia kliniczna Chirurgia plastyczna Chirurgia ogólna Geriatria
Genetyka kliniczna Dermatologia i wenerologia Chirurgia onkologiczna Kardiochirurgia
Mikrobiologia lekarska Diabetologia Choroby płuc Kardiologia
Rehabilitacja medyczna Endokrynologia Choroby płuc dzieci Kardiologia dziecięca   
Seksuologia Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość Immunologia kliniczna Hematologia
Toksykologia kliniczna Endokrynologia i diabetologia dziecięca Intensywna terapia Hipertensjologia
Zdrowie publiczne Gastroenterologia Medycyna nuklearna Medycyna morska i tropikalna
Specjalizacje diagnostów laboratoryjnych,
fizjoterapeutów oraz w dziedzinach
mających zastosowanie w ochronie zdrowia
Gastroenterologia dziecięca Medycyna paliatywna Medycyna lotnicza
Ginekologia onkologiczna Medycyna pracy  Medycyna sądowa
Nefrologia Medycyna ratunkowa Medycyna sportowa
Laboratoryjna diagnostyka medyczna Nefrologia dziecięca Medycyna rodzinna   Patomorfologia
Laboratoryjna hematologia medyczna Neonatologia Otorynolaryngologia         Transplantologia kliniczna
Laboratoryjna immunologia medyczna Neurochirurgia Otorynolaryngologia dziecięca     Urologia
Epidemiologia Neurologia Radiologia i diagnostyka obrazowa Urologia dziecięca
Fizjoterapia Neurologia dziecięca Radioterapia onkologiczna       
 
Mikrobiologia Neuropatologia Reumatologia
Zdrowie publiczne Okulistyka Transfuzjologia kliniczna
  Onkologia i hematologia dziecięca Specjalizacje lekarsko-dentystyczne
Onkologia kliniczna 
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Chirurgia stomatologiczna
Pediatria Chirurgia szczękowo–twarzowa
Pediatria metaboliczna Ortodoncja
Perinatologia Periodontologia   
Położnictwo i ginekologia Protetyka stomatologiczna      
Psychiatria Stomatologia dziecięca
Psychiatria dzieci i młodzieży Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 
WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO,
KTÓRE UZYSKAŁY AKREDYTACJĘ DO PROWADZENIA STAŻY KIERUNKOWYCH
KLINIKA / ZAKŁAD DZIEDZINA LICZBA MIEJSC
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Odziałem Chirurgii Czaszkowo – Szczękowo – Twarzowej chirurgia stomatologiczna, w  ramach inne specjalności 2
chirurgia szczękowo – twarzowa, w ramach inne specjalności 5
Klinika Okulistyki okulistyka, w ramach inne specjalności 3
Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych choroby wewnętrzne, w ramach inne specjalności 16
kardiologia, w ramach inne specjalności 16
Klinika Kardiochirurgii kardiochirurgia, w ramach inne specjalności 2
Klinika Gastroenterologii choroby wewnętrzne, w ramach inne specjalności 10
gastroenterologia, w ramach inne specjalności 10
Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii chirurgia onkologiczna, w ramach innej specjalności 5
chirurgia ogólna, w ramach innej specjalności 2
Klinika Onkologii onkologia, w ramach inne specjalności 15
Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii choroby wewnętrzne, w ramach inne specjalności 5
hematologia, w ramach inne specjalności 5
Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii staż w ośrodku przeszczepiania szpiku akredytowanym do wykonywania przeszczepień alogenicznych w ramach hematologii 2
Klinika Endokrynologii i Terapii Izotopowej endokrynologia, w ramach innej specjalności 4
Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej ginekologia i położnictwo, w ramach inne specjalności 10
ginekologia onkologiczna, w ramach inne specjalności 4
Klinika Urologii Ogólnej, Czynnościowej i Onkologicznej urologia, w ramach inne specjalności 6
Klinika Traumatologii i Ortopedii ortopedia, w ramach inne specjalności 30
Klinika Neurochirurgii neurochirurgia, w ramach inne specjalności 3
Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii choroby wewnętrzne, w ramach inne specjalności 12
reumatologia, w ramach inne specjalności 12
Poradnia Przykliniczna Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii reumatologia, w ramach specjalizacji z chorób wewnętrznych, staż kierunkowy z reumatologii w poradni reumatologicznej 3
reumatologia, w ramach specjalizacji z reumatologii, staż kierunkowy w poradni reumatologicznej 3
Klinika Rehabilitacji balneologia w ramach specjalizacji z: rehabilitacji  medycznej, balneologii, reumatologii, staż kliniczny z fizykoterapii 4
Klinika Neurologiczna< neurologia, w ramach inne specjalności 6
Klinika Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii psychiatria w ramach psychiatrii, staż kierunkowy leczenia nerwic 1
staż kierunkowy z psychiatrii konsultacyjnej 1
staż kierunkowy z leczenia nerwic w ramach specjalizacji z psychiatrii 1
Poradnia Zdrowia Psychicznego psychiatria w ramach psychiatrii, staż kierunkowy podstawowy poradniany 3
Całodobowy Oddział Psychiatryczny Kliniki Stresu Bojowego i Psychotraumatologii psychiatria w ramach psychiatrii, staż kierunkowy podstawowy kliniczny 4
Szpitalny Odział Ratunkowy medycyna ratunkowa w ramach innej specjalności 6
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii anestezjologia w ramach inne specjalności 3
Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii alergologia do specjalizacji z otolaryngologii, dermatologii i wenerologii 4
z alergologii, staż w poradni alergologicznej 4
choroby zakaźne w ramach inne specjalności 2
choroby wewnętrzne w ramach alergologii  2
Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń chirurgia plastyczna w ramach inne specjalności 2
Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej immunologia kliniczna w ramach inne specjalności 2
alergologia w ramach innej specjalności 3
Zakład Medycyny Nuklearnej medycyna nuklearna w ramach inne specjalności 5
Zakład Radiologii Lekarskiej radiologia w ramach inne specjalności 4
Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej pediatria w ramach inne specjalności 7
nefrologia w ramach pediatrii 3
nefrologia dziecięca w ramach pediatrii /system modułowy/ 4
pulmonologia i alergologia dzieci w ramach pediatrii / system modułowy/ 3
POZ Poradniczy POZ sprawującej opiekę nad dziećmi dla lekarzy  w ramach pediatrii 1
Klinika Dermatologii dermatologia w ramach inne specjalności 5
Klinika Chorób Wewnętzrnych, Nefrologii i Dializoterapii choroby wewnętrzne w ramach inne specjalności 10
Klinika Chorób Wewnętzrnych, Nefrologii i Dializoterapii nefrologia w ramach inne specjalności 5
Zakład Medycyny Morskiej i Hiperbarycznej medycyna hiperbaryczna i nurkowa w ramach medycyny morskiej i tropikalnej 3