Trauma Room

Szkolenie skierowane jest do personelu medycznego SZ RP oraz podmiotów nadzorowanych przez MON, tj. lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych, który może realizować zadania w warunkach szpitala polowego II poziomu (FST). Program oparto na doświadczeniach misji w Iraku, Afganistanie oraz Centrum Urazowego WIM.  Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie organizacji i działania zespołu urazowego, poznają kryteria jego aktywacji, zasady pracy osób funkcyjnych i poszczególnych członków zespołu. W toku zajęć zostaną praktycznie przećwiczone podstawowe i zaawansowane umiejętnościami kliniczne, niezbędne w trakcie leczenia poszkodowanych z bojowymi i niebojowymi obrażeniami ciała (Emergency Skills). Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi symulacji medycznej oraz scenariuszy symulacyjnych wysokiej wierności.

Czas trwania: 2 dni (16 godzin dydaktycznych)
Miejsce szkolenia: Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

Terminy szkoleń:
12-13.06.2017 - rekrutacja zamknięta
05-06.07.2017 - rekrutacja zamknięta
11-12.09.2017 - rekrutacja zamknięta
30-31.10.2017 - rekrutacja zamknięta
20-21.11.2017 - rekrutacja zamknięta