Wolontariat

Druki do pobrania - wolontariat
Wolontariat w Wojskowym Instytucie Medycznym odbywa się nieodpłatnie - zainteresowani nie otrzymują wynagrodzenia, jak również zwrotu kosztów podróży, diet, czy innych związanych z jej odbywaniem.
Na wolontariat przyjmowani są zainteresowani na indywidualne prośby.
Osoby zainteresowane powinny zapoznać się z Regulaminem odbywania wolontariatu oraz praktyki klinicznej w WIM w którym znajdują się wszelkie niezbędne informacje.
Procedura :
- Rozmowa z Kierownikiem Komórki Organizacyjnej, w której zainteresowany chciałby realizować wolontariat;
- Złożenie podania na co najmniej 21 dni roboczych przed planowanym terminem jego rozpoczęcia do Zastępcy Dyrektora WIM ds. Naukowych wraz z opinią Kierownika Komórki Organizacyjnej (pismo składa się w Kancelarii Jawnej WIM);
- Po uzyskaniu zgody Zastępcy Dyrektora WIM ds. Naukowych na odbycie wolontariatu, należy zgłosić się do Wydziału Kształcenia Podyplomowego Lekarzy w celu podpisania umowy o odbycie wolontariatu.
Dokumenty wymagane do podpisania umowy:
- kserokopia legitymacji studenckiej, uczniowskiej lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość;
- aktualne orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy;
- aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych;
- zaświadczenie lub wpis o przebytym szczepieniu przeciw WZW typu B;
- ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie NNW w przypadku wolontariatu trwającego ponad 30 dni;
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku.
Termin załatwiania spraw: Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Warunkiem niezwłocznego załatwienia sprawy jest przedstawienie przez osobę zainteresowaną odpowiednich dokumentów.

Informacji na temat wolontariatu udzielają:

mgr Anna Duch
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 665 707 430
pokój 109

mgr Katarzyna Mazurek
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 261 818 197
pokój 107

mgr Barbara Kozłowska
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 885 561 416
pokój 107

mgr Dominika Rawińska
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 261 816 540
pokój 109

Specjalizacje lekarskie Specjalizacje lekarskie Specjalizacje lekarskie Specjalizacje lekarskie
Balneologia i medycyna fizykalna Chirurgia dziecięca Anestezjologia i intensywna terapia Angiologia
Diagnostyka laboratoryjna Chirurgia klatki piersiowej Audiologia i foniatria Choroby wewnętrzne
Epidemiologia Chirurgia naczyniowa Alergologia Choroby zakaźne
Farmakologia kliniczna Chirurgia plastyczna Chirurgia ogólna Geriatria
Genetyka kliniczna Dermatologia i wenerologia Chirurgia onkologiczna Kardiochirurgia
Mikrobiologia lekarska Diabetologia Choroby płuc Kardiologia
Rehabilitacja medyczna Endokrynologia Choroby płuc dzieci Kardiologia dziecięca   
Seksuologia Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość Immunologia kliniczna Hematologia
Toksykologia kliniczna Endokrynologia i diabetologia dziecięca Intensywna terapia Hipertensjologia
Zdrowie publiczne Gastroenterologia Medycyna nuklearna Medycyna morska i tropikalna
  Gastroenterologia dziecięca Medycyna paliatywna Medycyna lotnicza
Ginekologia onkologiczna Medycyna pracy  Medycyna sądowa
Nefrologia Medycyna ratunkowa Medycyna sportowa
Nefrologia dziecięca Medycyna rodzinna   Patomorfologia
Neonatologia Otorynolaryngologia         Transplantologia kliniczna
Neurochirurgia Otorynolaryngologia dziecięca     Urologia
Neurologia Radiologia i diagnostyka obrazowa Urologia dziecięca
Neurologia dziecięca Radioterapia onkologiczna       
 
Neuropatologia Reumatologia
Okulistyka Transfuzjologia kliniczna
Onkologia i hematologia dziecięca Specjalizacje lekarsko-dentystyczne
Onkologia kliniczna 
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Chirurgia stomatologiczna
Pediatria Chirurgia szczękowo–twarzowa
Pediatria metaboliczna Ortodoncja
Perinatologia Periodontologia   
Położnictwo i ginekologia Protetyka stomatologiczna      
Psychiatria Stomatologia dziecięca
Psychiatria dzieci i młodzieży Stomatologia zachowawcza z endodoncją