Staż kierunkowy - lekarze WIM

Ogólne zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych (w tym obligatoryjna konieczność uzyskania zgody na kształcenie) ujęte są w Zarządzeniu nr 75/2016 Dyrektora WIM z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad dotyczących uzyskiwania zgody na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika Wojskowego Instytutu Medycznego.


Procedura związana z rozpoczęciem stażu kierunkowego:

Realizacja staży kierunkowych poza WIM:                                                                                                                              Lekarz/lekarz dentysta zatrudniony bądź pełniący służbę w Instytucie i odbywający szkolenie specjalizacyjne, chcąc realizować staż kierunkowy poza WIM składa „wniosek elektroniczny o zgodę na wyjazd szkoleniowy” (razem z załączoną zgodą jednostki przyjmującej na realizację stażu kierunkowego).

Po uzyskaniu zgody na wyjazd szkoleniowy (wnioskujący otrzymuje tę informację z systemu na adres mailowy) lekarz/lekarz dentysta może realizować staż kierunkowy poza WIM.


Realizacja staży kierunkowych wewnątrz WIM:
Lekarz/lekarz dentysta zatrudniony bądź pełniący służbę w Instytucie i odbywający szkolenie specjalizacyjne chcąc realizować staż w WIM musi złożyć „wniosek o oddelegowanie na staż”. Osoba starająca się o staż obligatoryjnie musi uzyskać zgody: kierownika specjalizacji, kierownika komórki organizacyjnej WIM w której realizuje szkolenie specjalizacyjne oraz kierownika komórki organizacyjnej WIM, w której odbywany będzie staż kierunkowy.

Wniosek musi być złożony na 2 tyg. przed planowanym rozpoczęciem stażu w Kancelarii WIM w celu uzyskania zgody Dyrektora WIM ds. Naukowych.


Zrealizowanie stażu kierunkowego (w WIM i poza WIM) jest potwierdzane zawsze wpisem w karcie szkolenia specjalizacyjnego, dokonywanym przez kierownika stażu kierunkowego.