Struktura organizacyjna

 
                                   p.o. Kierownika CKPDZiSM
                                   mgr Małgorzata Ujazdowska
                                                

Oddział Medycyny Pola Walki i Symulacji Medycznej
cz. p. o. Kierownika Oddziału: ppłk dr n. med. Krzysztof Karwan
mgr Paweł Wiktorzak
mgr Szymon Rokicki
mgr Łukasz Bilski

Wydział Organizacji Doskonalenia Zawodowego 
Kierownik: mgr Małgorzata Ujazdowska
Małgorzata Zielińska – Marciniak
mgr Aneta Rutkowska

mgr Anna Dębkowska
Jan Stadnik

Wydział Kształcenia Podyplomowego Lekarzy
Kierownik: mgr Marta Górecka
mgr Anna Duch
mgr Barbara Kozłowska
mgr Katarzyna Kołtuniak

 

Wydział Kształcenia Pielęgniarek i Położnych
Kierownik: mgr Małgorzata Kaszuba
mgr Anna Orłowska
mgr Jadwiga Smogorzewska
mgr Agnieszka Błachnio