Struktura organizacyjna

 
                                   Kierownik CKPDZiSM
                                   mgr Agnieszka Słupecka
                                                

Oddział Medycyny Pola Walki i Symulacji Medycznej
mgr Paweł Wiktorzak
mgr Szymon Rokicki

Wydział Organizacji Doskonalenia Zawodowego 
Kierownik: mgr Małgorzata Ujazdowska
Małgorzata Zielińska – Marciniak
mgr Aneta Rutkowska

mgr Anna Dębkowska

Wydział Kształcenia Podyplomowego Lekarzy
Kierownik: mgr Marta Górecka
mgr Anna Duch
mgr Barbara Kozłowska
mgr Sylwia Biardzka

 

Wydział Kształcenia Pielęgniarek i Położnych
Kierownik: mgr Małgorzata Kaszuba
mgr Anna Orłowska
mgr Jadwiga Smogorzewska
mgr Agnieszka Błachnio