Struktura organizacyjna

 
                                   Kierownik CKPDZiSM
                                   mgr Agnieszka Słupecka
                                                

Oddział Medycyny Pola Walki i Symulacji Medycznej
mgr Paweł Wiktorzak
mgr Szymon Rokicki

mgr Paweł Oskwarek

Wydział Organizacji Doskonalenia Zawodowego 
Kierownik: dr Dominika Świerżewska-Chadaj
Małgorzata Zielińska – Marciniak
  Sylwia Kuśmierczyk

Joanna Kiczka

Wydział Kształcenia Podyplomowego Lekarzy
Kierownik: mgr Marta Górecka
mgr Anna Duch
mgr Barbara Kozłowska

mgr Dominika Rawińska
Kornelia Mateńko

 

Wydział Kształcenia Pielęgniarek i Położnych
Kierownik: mgr Małgorzata Kaszuba
mgr Anna Orłowska
mgr Jadwiga Smogorzewska
mgr Agnieszka Błachnio