Struktura organizacyjna

 
                                   Kierownik CKPDZiSM
                                   mgr Agnieszka Słupecka
                                                

Oddział Medycyny Pola Walki i Symulacji Medycznej
mgr Paweł Wiktorzak
mgr Szymon Rokicki

Wydział Organizacji Doskonalenia Zawodowego 
Małgorzata Zielińska – Marciniak
mgr Aneta Rutkowska

mgr Anna Dębkowska
Aleksandra Szmater

 

Wydział Kształcenia Podyplomowego Lekarzy
Kierownik: mgr Marta Górecka
mgr Anna Duch
mgr Barbara Kozłowska

mgr Katarzyna Mazurek
mgr Dominika Rawińska

 

Wydział Kształcenia Pielęgniarek i Położnych
Kierownik: mgr Małgorzata Kaszuba
mgr Anna Orłowska
mgr Jadwiga Smogorzewska
mgr Agnieszka Błachnio