Struktura organizacyjna

     
                              Kierownik CKPDZiSM                                           Zastępca Kierownika CKPDZiSM ds. Medycznych
                                       Piotr Woźniak                                                         
  ppłk dr n. med. Krzysztof Karwan
                                                

Oddział Medycyny Pola Walki i Symulacji Medycznej
mgr Paweł Wiktorzak
mgr Szymon Rokicki
mgr Łukasz Bilski

Wydział Organizacji Doskonalenia Zawodowego

Małgorzata Zielińska – Marciniak
mgr Małgorzata Ujazdowska
mgr Kinga Łada

mgr Anna Dębkowska

Wydział Kształcenia Podyplomowego Lekarzy
Kierownik: mgr Marta Górecka
mgr Anna Duch
mgr Barbara Kozłowska
mgr Katarzyna Kołtuniak

 

Wydział Kształcenia Pielęgniarek i Położnych
Kierownik: mgr Małgorzata Kaszuba
mgr Anna Orłowska
mgr Jadwiga Smogorzewska
mgr Agnieszka Błachnio