Struktura organizacyjna

     
                              Kierownik CKPDZiSM                                           Zastępca Kierownika CKPDZiSM ds. Medycznych
                                       Piotr Woźniak                                                         
  ppłk dr n. med. Krzysztof Karwan
                                                

Oddział Medycyny Pola Walki i Symulacji Medycznej
mgr Paweł Wiktorzak
mgr Szymon Rokicki

Wydział Organizacji Doskonalenia Zawodowego
Kierownik: mgr Małgorzata Kaszuba
Aleksandra Szmater
Małgorzata Zielińska – Marciniak
mgr Małgorzata Ujazdowska

Wydział Kształcenia Podyplomowego Lekarzy
Kierownik: mgr Marta Górecka
mgr Anna Duch
mgr Barbara Kozłowska
mgr Kinga Łada

 

Wydział Kształcenia Pielęgniarek i Położnych
Kierownik: mgr Aleksandra Wojtak
mgr Anna Orłowska
mgr Jadwiga Smogorzewska
mgr Agnieszka Błachnio