Medycyna pola walki

Taktyczno - ewakuacyjne ratownictwo merdyczne (TERM)

Tematyka kursu dotyczy aktualnych wytycznych taktyczno-bojowej opieki nad poszkodowanym (TCCC) i najnowszych trendów w opiece przedszpitalnej (Combat Trauma System). Zostanie omówiona taktyka działań ratowniczych, zakres działań priorytetowych oraz sposoby ewakuacji. Szkolenie zawiera rozbudowaną część praktyczną, w tym działania w warunkach poligonu. Kluczowym elementem szkolenia będzie nauka postępowania w zgodzie z poszczególnymi ograniczeniami dla środowiska taktycznego. Każdy temat realizowany jest na zasadzie „real action training”, czyli symulacji medycznej z wykorzystaniem środków pozorujących środowisko pola walki oraz tkanek zwierzęcych.
Najbliższy termin 25-27.04.2018 r.  dowiedz się więcej i zgłoś swój udział
Pozostałe terminy: 26-28.09.2018 r.

Combat Medical First Responder

Kurs CMFR to trwający pięć dni, podstawowy kurs udzielania pomocy medycznej w warunkach taktycznych, oparty na wytycznych amerykańskiego komitetu Tactical Combat Casualty Care (TCCC). Szkolenie skierowane jest do personelu jednostek organizacyjnych podległych MON, MSWiA oraz innych chętnych, których secyfika pracy wymaga posiadania tego typu wiedzy.Program CMFR obejmuje postępowanie według najnowszych wytycznych opracowanych m.in. przez Joint Special Operations Medical Training Center.
Najbliższy termin 26-30.03.2018 r.  dowiedz się więcej i zgłoś swój udział
Pozostałe terminy: 08-12.10.2018 r.

 

Combat Trauma Management

Kurs CTM, to zaawansowane szkolenie z medycyny pola walki. Pierwotnie został stworzony tylko dla operatorów - medyków amerykańskich sił specjalnych. Nasza instytucja daje możliwość uczestniczenia w tym kursie ratownikom medycznym wchodzących w skład jednostek specjalnych podległych MON, MSWiA oraz innym, ratownikom medycznym oraz osobom z dużą wiedzą medyczną, którzy ukończyli kurs CMFR w naszej instytucji lub posiadają certyfikat ukończenia podobnego szkolenia. Szkolenie CTM prowadzone jest z wykorzystaniem najnowszego, obowiązującego sprzętu. Kurs CTM jest bardzo wymagający. Uczestnicy codziennie zaliczają egzaminy pisemne i praktyczne. Program szkolenia obejmuje postępowanie z poszkodowanym urazowym w środowisku pola walki, w sytuacji gdy ewakuacja medyczna przedłuża się nawet do 36 godzin.
Najbliższy termin 21-30.05.2018 r.  dowiedz się więcej i zgłoś swój udział
Pozostałe terminy: 05-14.11.2018 r.