SZKOLENIA NA ZAMÓWIENIE KLIENTA

PIERWSZA POMOC MEDYCZNA – jak ratować prawidłowo (szkolenie dla pracowników firm)

Opis: C:\Users\zmeszek\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\WIM_7811.jpg

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad dotyczących udzielania pierwszej pomocy w stanie zagrożenia życia lub w stanach związanych z zatrzymaniem krążenia. Całość szkolenia została ograniczona do jednego wykładu, pozostała część to zajęcia praktyczne z wykorzystaniem symulacji medycznej. Szkolenie uczy praktycznego postępowania w poszczególnych jednostkach chorobowych. Szkolenie  zostało opracowane na podstawie wytycznych Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego, którego Wojskowy Instytut Medyczny jest certyfikowanym ośrodkiem szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

BEZPIECZNA FIRMA - jak ratować w sytuacjach wysokiego ryzyka (szkolenie dla pracowników firm)

 Celem szkolenia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa organizacji poprzez zapewnienie wykwalifikowanej kadry pracowników w zakresie udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z „anatomią” sytuacji taktycznych, w których zachodzi potrzeba udzielania pomocy ciężko rannym, poruszania się w środowisku taktycznym oraz zasad interwencji kryzysowej. Szkolenie inspirowane jest doświadczeniami naszych lekarzy z misji w Afganistanie. Szkolenie ma charakter praktyczny.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

BEZPIECZNA FIRMA – nauka, integracja i nieocenione korzyści dla pracowników oraz organizacji (warsztat integracyjny dla pracowników firm)

Rozmawiajmy o strategii firmy, integrujmy się i zdobywajmy nową wiedzę i umiejętności. Centrum Szkoleniowe WIM oferuje Państwu podejście do integracji poprzez „zabawę”, która uczy. W tym celu proponujemy 6-godzinne warsztaty, na których pracownicy zostaną podzieleni na grupy. Każda grupa wybierze lidera zespołu i przejdzie przez 4 stacje medyczne, na których będzie zdobywać wiedzę oraz ćwiczyć jej wykorzystanie w praktyce. Zadaniem każdej grupy będzie przygotowanie się do akcji ratowniczej w zasymulowanym ataku terrorystycznym / zdarzeniu masowym. Nasi lekarze i ratownicy wcielą się w jurorów i ocenią, która grupa najlepiej poradziła sobie z akcją oraz nagrodzi najlepszego lidera. Dzięki tym warsztatom zyskują Państwo wzrost poziomu kwalifikacji w zakresie ratownictwa medycznego wśród swoich pracowników oraz mają możliwość obserwacji zachowań grupy w sytuacji trudnej.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień