PIERWSZA POMOC MEDYCZNA – jak ratować prawidłowo (szkolenie dla pracowników firm)

Opis: C:\Users\zmeszek\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\WIM_7811.jpg

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad dotyczących udzielania pierwszej pomocy w stanie zagrożenia życia lub w stanach związanych z zatrzymaniem krążenia. Całość szkolenia została ograniczona do jednego wykładu, pozostała część to zajęcia praktyczne z wykorzystaniem symulacji medycznej. Szkolenie uczy praktycznego postępowania w poszczególnych jednostkach chorobowych. Szkolenie  zostało opracowane na podstawie wytycznych Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego, którego Wojskowy Instytut Medyczny jest certyfikowanym ośrodkiem szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień