 BEZPIECZNA FIRMA - jak ratować w sytuacjach wysokiego ryzyka (szkolenie dla pracowników firm)

 

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa organizacji poprzez zapewnienie wykwalifikowanej kadry pracowników w zakresie udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z „anatomią” sytuacji taktycznych, w których zachodzi potrzeba udzielania pomocy ciężko rannym, poruszania się w środowisku taktycznym oraz zasad interwencji kryzysowej. Szkolenie inspirowane jest doświadczeniami naszych lekarzy z misji w Afganistanie. Szkolenie ma charakter praktyczny.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień