Taktyczno - ewakuacyjne ratownictwo merdyczne (TERM)

Tematyka kursu dotyczy aktualnych wytycznych taktyczno-bojowej opieki nad poszkodowanym (TCCC) i najnowszych trendów w opiece przedszpitalnej (Combat Trauma System). Zostanie omówiona taktyka działań ratowniczych, zakres działań priorytetowych oraz sposoby ewakuacji. Szkolenie zawiera rozbudowaną część praktyczną, w tym działania w warunkach poligonu. Kluczowym elementem szkolenia będzie nauka postępowania w zgodzie z poszczególnymi ograniczeniami dla środowiska taktycznego. Każdy temat realizowany jest na zasadzie „real action training”, czyli symulacji medycznej z wykorzystaniem środków pozorujących środowisko pola walki oraz tkanek zwierzęcych.
Terminy: 25-27.09.2017 r. dowiedz się więcej i zgłoś swój udział

 

BLS/AED – Podstawowe zabiegi resuscytacyjne

Przyjęta formuła kursu znacząco podnosi poziom wiedzy oraz umiejętności związanych z ratowaniem życia. Dzięki ćwiczeniom praktycznym i scenariuszom opartym na realnych zdarzeniach umożliwia zdobycie wiedzy
i umiejętności w zakresie prowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz obsługi automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. Zakres merytoryczny kursu obejmuje min.:  rozpoznanie poszkodowanego w stanie zagrożenia życia, podstawowe techniki utrzymywania drożności dróg oddechowych i wentylacji zastępczej, prawidłowe uciskanie klatki piersiowej, algorytm resuscytacji krążeniowo-oddechowej, sposoby postępowania w przypadku obecności ciała obcego w drogach oddechowych oraz zasady obsługi i użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).
Terminy: 10.11.2017  dowiedz się więcej i zgłoś swój udział
                                                                             27.11.2017 r. dowiedz się więcej i zgłoś swój udział
                                                                             06.12.2017 r. dowiedz się więcej i zgłoś swój udział

Działania medyczne w sytuacji aktów terroru

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze specyfiką działań ratowniczo - medycznych w przypadku aktów terroru. Główna tematyka skupia się na problematyce współczesnych zagrożeń terrorystycznych, zasadach planowania działań medycznych, typowych obrażeniach i odmienności działania w środowisku niebezpiecznym, zagrożeniach CBRN i organizacji systemu reagowania i zabezpieczenia medyczn. Szkolenie prowadzone jest na zasadzie interaktywnych seminariów oraz realizacji symulowanych scenariuszy o charakterze „sand table drill”.
Terminy:
28-29.09.2017 r. dowiedz się więcej i zgłoś swój udział

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) 

Celem szkolenia jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego* do realizacji zadań z zakresu ratownictwa, w szczególności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w miejscu zdarzenia do czasu przekazania personelowi jednostek systemu PRM. Kurs KPP prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanego na podstawie art.13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Uprawnionym uczestnikom szkolenia, którzy odbyli kurs i złożyli egzamin z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem z wynikiem pozytywnym, kierownik podmiotu prowadzącego szkolenie wydaje zaświadczenie o ukończeniu kursu i uzyskaniu tytułu ratownika.
Terminy: 06-17.11.2017 r. dowiedz się więcej i zgłoś swój udział
                                                                            11.-22.12.2017 r. dowiedz się więcej i zgłoś swój udział