Szkolenia w ramach projektu AFGAN

  • IMG_4130

Kliknij aby zobaczyć galerię
Podsumowanie szkoleń w ramach projektu
„Poprawa bezpieczeństwa i ochrona żołnierzy na misjach poprzez działanie w obszarach wojskowo-medycznym i technicznym” DOBR-BIO4/022/13149/2013
W latach 2017-2020 w Wojskowym Instytucie Medycznym przeprowadzono szereg szkoleń z zakresu medycyny pola walki w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i ochrona żołnierzy na misjach poprzez działanie w obszarach wojskowo-medycznym i technicznym” DOBR-BIO4/022/13149/2013. Oddział Medycyny Pola Walki i Symulacji Medycznej przygotował serię szkoleń, których głównym zadaniem było przygotowanie żołnierzy do udzielania pomocy poszkodowanym w warunkach pola walki oraz łańcucha ewakuacji medycznej do II poziomu włącznie. Ich struktura oparta była o protokoły MARCHE i Damage Control co sprawiło, że wiedza była przekazywana w sposób wystandaryzowany i kompleksowy. Szkolenie prowadzone było w różnych formach. Od szkoleń e-learningowych, przez formę warsztatową po symulacje wysokiej wierności z użyciem środków pozoracji pola walki. Kursy oparty był na aktualnej wiedzy medycznej i wytycznych TCCC, ITLS, ATLS oraz PHTLS. Użycie nowoczesnej platformy kursowej online, infrastruktury poligonowej i narzędzi symulacji medycznej pozwoliło podnieść realizm szkolenia. Dzięki środkom pozoracji możliwe było odwzorowanie realnych obrażeń ciała w sytuacji wybuchu improwizowanych ładunków wybuchowych. Możliwość pracy w wozach bojowych (AMZ ŻUBR, ROSOMAK) pełniących funkcję improwizowanego środka ewakuacji medycznej pozwalało zrozumieć ograniczenia wynikające z użycia tego typu pojazdu do realizacji zadań zespołu medycznego. Tabela 1 Zestawienie liczby osób przeszkolonych w ramach Projektu DOBR-BIO4/022/13149/2013

Rok szkolenia

Typ szkolenia

Metoda pracy

Ilość osób przeszkolonych

2017

Podstawowe

Warsztat w warunkach poligonowych

698

Zaawansowane

Symulacja medyczna w warunkach szpitalnych

51

2019

Zaawansowane

Symulacja medyczna w warunkach szpitalnych

72

2020

Podstawowe

E-learning

1364

Zaawansowane

Symulacja medyczna w warunkach ewakuacji

Symulacja medyczna w warunkach szpitalnych

90

Suma

2275

 

Podczas wszystkich edycji kursów w ramach projektu przeszkolono łącznie 2275. żołnierzy ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Większość przeszkolonych stanowili żołnierze z Komponentu Wojsk Specjalnych, Wojsk Pancernych, Żandarmerii Wojskowej, Wojsk Obrony Terytorialnej oraz z Zespołów Ewakuacji Medycznej. Wymiana doświadczeń między żołnierzami, możliwość zweryfikowania swojej wiedzy oraz wypracowanie wspólnych rozwiązań to najczęściej wymieniane przez uczestników zalety kursów.

Głównym celem szkoleń w ramach Projektu była poprawa bezpieczeństwa żołnierzy poprzez nauczanie medycyny pola walki. Jesteśmy przekonani, że wiedza przekazana i ugruntowana iw trakcie kursów przyczyniła się realnie do podniesienia zdolności bojowej żołnierzy Wojska Polskiego.