Kurs doskonalący dla ratowników medycznych     

Kurs dedykowany ratownikom medycznym którzy chcą ugruntować wiedzę i potwierdzić posiadane kwalifikacje do wdrażania medycznych czynności ratunkowych w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Sześciodniowe szkolenie realizowane jest ściśle według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 roku i nagradzane jest 120 punktami edukacyjnymi. W trakcie kursu uczestnicy ugruntują wiedzę między innymi z pracy z pacjentem z nagłym zatrzymaniem krążenia, rozległymi obrażeniami ciała czy stanami zagrożenia życia u dzieci. Wszystkie dni kursu realizowane będą w warunkach symulowanych z jak najwierniejszym odwzorowaniem realnych warunków codziennej pracy ratownika medycznego.
Najbliższy termin: 
14-21.10.2020 rZAPISZ SIĘ
Pozostałe terminy: 18-25.11.2020 r.  ZAPISZ SIĘ

 

Pre Hospital Emergency Medicine Course SARS-COV-2    NOWOŚĆ

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi wytycznymi postępowania z pacjentem w dobie epidemii wirusa SARS-COV-2. Instruktorzy kładą duży nacisk na praktyczne ćwiczenie procedur, które w dobie pandemii wyglądają zupełnie inaczej niż zwykle. Instruktorzy dzielą się własnymi doświadczeniami w walce z COVID-19 zdobytymi na polskim i zagranicznym polu. Instruktorzy brali udział w misjach W Lombardii i U.S.A. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie Certyfikat.
Najbliższy termin: 29-30.06.2020 r ZAPISZ SIĘ


 

Pre Hospital Emergency Medicine Course    NOWOŚĆ

Kurs medycyny ratunkowej, który ma na celu przedstawienie najnowszej wiedzy i wytycznych z zakresu medycyny stanów nagłych. Dwudniowe szkolenie pozwala skonfrontować uczestników z najczęściej spotykanymi przypadkami w opiece przedszpitalnej: ból w klatce piersiowej, urazy, udar, napad drgawkowy czy zatrucie substancjami psychoaktywnymi. Interdyscyplinarność symulowanych pacjentów pozwala w sposób bardzo zbliżony do rzeczywistości odwzorować realne stany nagłe oraz współistniejące choroby przewlekłe poszkodowanych. Praca w małych, trzyosobowych zespołach sprawia, że nabywanie wiedzy i umiejętności jest najbardziej zbliżone do realnych warunków pracy.
Najbliższy termin: 

 

Hospital Emergency Medicine Course     NOWOŚĆ

Celem kursu jest przekazanie najnowszej wiedzy z zakresu medycyny ratunkowej w warunkach szpitalnych. Podczas szkolenia uczestnicy pracując w kilkuosobowych zespołach terapeutycznych zabezpieczają i leczą symulowanych pacjentów z najczęściej spotykanymi jednostki chorobowymi (m.in. OZW, udar, uraz wielonarządowy, napad drgawkowy, nadciśnienie tętnicze, ból brzucha). Scenariusze kliniczne przygotowywane są na bazie doświadczeń zespołu instruktorskiego i są odwzorowaniem realnych przypadków spotkanych podczas realizowania dyżurów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Złożoność scenariuszy uzyskana poprzez m.in. dodanie chorób przewlekłych poszkodowanego czy skomplikowanego wywiadu chorobowego pozwala podnieść realizm symulacji, a tym samym zwiększyć wartość edukacyjną kursu.
Najbliższy termin: 2-3.11.2020 r.  ZAPISZ SIĘ

 

Pre-Hospital Trauma Course  

Szkolenie dla personelu medycznego realizującego zadania na etapie przedszpitalnym. Kurs dedykowany osobom z dużym doświadczeniem oraz rozpoczynającym swoją pracę z pacjentem z obrażeniami ciała.
Program dwudniowego szkolenia realizowany wg najnowszych wytycznych ITLS z wykorzystaniem narzędzi symulacji medycznej i scenariuszy klinicznych wysokiej wierności.
Podczas szkolenia kładzie się nacisk zarówno na procedury medyczne, jak i współpracę z przedstawicielami jednostek współpracujących z Systemem PRM (m.in. KSRG, MON, MSWiA).
Najbliższy termin: 12-13.10.2020 r.   ZAPISZ SIĘ

 

ACLS - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych. Kurs AHA

W trakcie kursu ACLS kładzie się nacisk na wagę dynamiki pracy zespołu, komunikacji wewnętrznej oraz systemów opieki i wczesnej opieki poresuscytacyjnej. Obejmuje również zagadnienia dotyczące udrażniania dróg oddechowych, zaawansowanych metod prowadzenia RKO i powiązane tematy z zakresu farmakologii.  Aby pomyślnie ukończyć kurs, należy wykazać się umiejętnościami na wszystkich stanowiskach szkoleniowych i zdać test z zakresu RKO, korzystania z defibrylatorów zewnętrznych, wentylacji z zastosowaniem worka samorozprężalnego z maską oraz- test Megacode i egzamin pisemny.
Najbliższy termin:7-8.09.2020 r.  ZAPISZ SIĘ
Pozostałe terminy: 5-6.10.2020 r.  ZAPISZ SIĘ

 

 

MASCAL - Simulation Course

Celem kursu jest zapoznanie uczestników ze specyfiką działań ratowniczo - medycznych w przypadku zdarzeń mnogich oraz masowych. Główna tematyka skupia się na problematyce wypadków komunikacyjnych, współczesnych zagrożeń terrorystycznych, zasadach planowania działań medycznych, typowych obrażeniach i odmienności działania w środowisku niebezpiecznym, zagrożeniach CBRN i organizacji systemu reagowania i zabezpieczenia medycznego.
Najbliższy termin: 26-27.10.2020 r.  ZAPISZ SIĘ

 

Internal Medicine Emergency Course

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi wytycznymi leczenia chorób pochodzenia wewnętrznego takich jak: obrzęk płuc, zaostrzenie POCHP, ostra niewydolność krążenia, OZW, przełom nadciśnieniowe, wstrząs kardiogenny.
Najbliższy termin: 25-26.06.2020 r. ZAPISZ SIĘ
Pozostałe terminy: 28-29.09.2020 r.  ZAPISZ SIĘ
16-17.11.2020 r.  ZAPISZ SIĘ