pre-loader

Oferta szkoleń

rezydentura

TECC Oferta szkoleń Medycyna Stanów Nagłych

Cywilno-medyczna opieka nad poszkodowanym w środowisku taktycznym

Kurs dedykowany wszystkim, którzy chcą zaznajomić się z zasadami udzielania pomocy osobom w stanie zagrożenia życia, w efekcie użycia broni i środków bojowych w środowisku cywilnym. Zasady działania z poszkodowanymi w środowisku cywilnym, są zbliżone do tych, które stosowane są na polu walki przez żołnierzy.

Kurs TECC jest dedykowany wszystkim osobom cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli służb ratunkowych.

W trakcie kursu przekazywana jest wiedza na temat:
- sposobów minimalizowania zagrożenia własnego i osób poszkodowanych,
- sposobów określania i realizacji, we właściwym miejscu i czasie, zakresu udzielanej pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem udzielania pomocy populacji cywilnej (osoby starsze, kobiety w ciąży, dzieci),
- ograniczeń sprzętu medycznego i różnorodnych sposobów reagowania na nietypowe sytuacje kryzysowe.

Kurs pozwala zrozumieć jak ważne jest postępowanie według ściśle określonych procedur i ciągłe utrzymywanie świadomości sytuacyjnej, a także organizacja pracy zespołowej. Uczestnicy w warunkach symulowanych zmierzą się z różnymi rodzajami zagrożeń, które wykraczają poza codzienne życie cywilne.

  • Termin kursu: 28-29.03.2023 r.
  • Koszt: 750 zł
  • Liczba miejsc: 12
  • Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymują certyfikat wydany przez WIM.

Szczegółowy program i zapisy na kurs: wimcon.wim.mil.pl


Kontakt w sprawie szkoleń:

mgr Ewelina Czerwińska, mgr Dorota Sitnicka
tel. 261-817-748
e-mail: ckp@wim.mil.pl