pre-loader

Staż podyplomowy

1. Bieżące informacje Staż podyplomowy Lekarze i lekarze dentyści

.

Inauguracja stażu podyplomowego lekarzy - cywilnych oraz lekarzy - oficerów w roku akademickim 2023/2024

  Szanowni Państwo,

  inauguracja stażu podyplomowego lekarzy - cywilnych oraz lekarzy - oficerów w roku akademickim 2023/2024 r., odbędzie się dnia 2 października 2023 roku o godzinie 13:00 w Sali Dydaktycznej Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowego Instytutu Medycznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy ul. Szaserów 128.

  Wykład inauguracyjny wygłosi Pani dr n. med. Barbara Betiuk nt. "Komunikacja z pacjentem – budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa w dobie innowacyjnych technologii medycznych".

  Szczegółowych informacji dotyczących stażu podyplomowego udziela Wydział Kształcenia Podyplomowego Lekarzy CKP tel.:
  - Pani mgr Magdalena Bogusz 261-817-055 (stażyści cywilni),
  - Pani mgr Agnieszka Machowicz 261-818-197 (stażyści wojskowi).

Informacja dla skierowanych na staż podyplomowy do Wojskowego Instytutu Badawczego - Państwowego Instytutu Badawczego od 1.10.2023 roku

  Lekarze cywilni oraz lekarze oficerowie skierowani do realizacji stażu podyplomowego w roku 2023/2024 do Wojskowego Instytutu Medycznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, proszeni są o odesłanie Ankiety stażowej dotyczącej preferowanych miejsc realizacji staży cząstkowych.

  Ankiety można składać do 01.09.2023 wyłącznie drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mailowy: stazpodyplomowy@wim.mil.pl

  Szczegółowych informacji udziela Wydział Kształcenia Podyplomowego Lekarzy CKP tel.:
  - Pani mgr Magdalena Bogusz 261-707-732 (stażyści cywilni),
  - Pani mgr Agnieszka Machowicz 261-818-197 (stażyści wojskowi).

  W związku z koniecznością przeprowadzenia badań profilaktycznych przed przystąpieniem do pracy, osoby skierowane na staż podyplomowy do WIM-PIB proszone są o pilny kontakt z Działem Zatrudnienia tel.: 261-816-722 (stażyści cywilni) oraz 261-816-725 (stażyści wojskowi).

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie realizacji dyżurów medycznych części personalizowanej stażu

  Stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie dyżurów medycznych pełnionych w trakcie realizacji stażu podyplomowego części personalizowanej dla stażystów, którzy staż rozpoczną 1 października 2023r.

  Staż personalizowany – dyżury medyczne

Wykład XI z cyklu wykładów w ramach stażu podyplomowego 2022/2023

  Szanowni Państwo,

  serdecznie zapraszam na ostatni wykład z cyklu wykładów w ramach stażu podyplomowego 2022/2023, który odbędzie się w dniu 25 lipca 2023 r. (wtorek), o godz. 10: 00 w Sali Wykładowej LOMiTI. Wykład zatytułowany: "Choroby cywilizacyjne – nowoczesne podejście do starego problemu. Konsekwencje związane z profilaktyką na przykładzie osteoporozy", wygłosi Pan płk dr n. med. Zbigniew Nowak – Kierownik Poradni Specjalistycznej, specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii.

Wykład X z cyklu wykładów w ramach stażu podyplomowego 2022/2023

  Szanowni Państwo,
  serdecznie zapraszam na wykład z cyklu wykładów w ramach stażu podyplomowego 2022/2023, który odbędzie się w dniu 21 czerwca 2023 r. (środa), o godz. 9: 00 w Sali Wykładowej LOMiTI. Wykład zatytułowany: "Operacje kardiochirurgiczne z użyciem systemu robotycznego da Vinci" wygłosi Pan dr n. med. Leszek Gryszko – Kierownik Kliniki Kardiochirurgii, Specjalista Kardiochirurgii.

  Kolejny wykład odbędzie się w dniu 25 lipca 2023 r. (wtorek), o godz. 10: 00 w Sali Wykładowej LOMiTI. Wykład zatytułowany: "Choroby cywilizacyjne – nowoczesne podejście do starego problemu. Konsekwencje związane z profilaktyką na przykładzie osteoporozy" wygłosi Pan płk dr n. med. Zbigniew Nowak – Kierownik Poradni Specjalistycznej, specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii.

  Propozycję „dodatkowych” wykładów - prosimy kierować do WKPL e-mail: stazpodyplomowy@wim.mil.pl

Wykład IX z cyklu wykładów w ramach stażu podyplomowego 2022/2023

  Szanowni Państwo,

  serdecznie zapraszam na wykład z cyklu wykładów w ramach stażu podyplomowego 2022/2023, który odbędzie się w dniu 16 maja 2023 r., o godz.: 10.00 w Sali Wykładowej LOMiTI. Wykład zatytułowany: Medycyna podróży - praktyczne zalecenia dla lekarza ogólnego wygłosi Pan płk dr n. med. Zbigniew Nowak – Kierownik Poradni Specjalistycznej, specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii.

  Kolejny wykład odbędzie się w dniu 21 czerwca 2023 r. (środa), o godz. 9: 00 w Sali Wykładowej LOMiTI. Wykład zatytułowany: Operacje kardiochirurgiczne z użyciem systemu robotycznego da Vinci wygłosi Pan dr n. med. Leszek Gryszko – Kierownik Kliniki Kardiochirurgii, Specjalista Kardiochirurgii.

  Propozycję „dodatkowych” wykładów - prosimy kierować do WKPL e-mail: stazpodyplomowy@wim.mil.pl

Wykład VIII z cyklu wykładów w ramach stażu podyplomowego 2022/2023

  Szanowni Państwo,
  serdecznie zapraszam na wykład z cyklu wykładów w ramach stażu podyplomowego 2022/2023, który odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2023 r., o godz.: 10.00 w Sali Wykładowej LOMiTI. Wykład zatytułowany: Dokumentacja medyczna prowadzona w Klinice i Poradni - zalecenia praktyczne dla rozpoczynającego samodzielną pracę wygłosi Pan płk dr n. med. Zbigniew Nowak – Kierownik Poradni Specjalistycznej, specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii.

  Kolejny wykład odbędzie się w dniu 16 maja 2023 r., o godz.: 10.00 w Sali Wykładowej LOMiTI. Wykład zatytułowany: Medycyna podróży - praktyczne zalecenia dla lekarza ogólnego wygłosi Pan płk dr n. med. Zbigniew Nowak – Kierownik Poradni Specjalistycznej, specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii.

  Propozycję „dodatkowych” wykładów - prosimy kierować do WKPL e-mail: stazpodyplomowy@wim.mil.pl

Wykład VII z cyklu wykładów w ramach stażu podyplomowego 2022/2023

  Szanowni Państwo,

  serdecznie zapraszam na wykład z cyklu wykładów w ramach stażu podyplomowego 2022/2023, który odbędzie się w dniu 21 marca 2023 r., o godz.: 12.00 w Sali Wykładowej LOMiTI. Wykład zatytułowany: Nefrologia w codziennej praktyce okiem lekarza POZ i Specjalisty wygłosi Pan płk dr n. med. Zbigniew Nowak – Kierownik Poradni Specjalistycznej, specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii.

  Kolejny wykład odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2023 r., o godz.: 10.00 w Sali Wykładowej LOMiTI. Wykład zatytułowany: Dokumentacja medyczna prowadzona w Klinice i Poradni - zalecenia praktyczne dla rozpoczynającego samodzielną pracę wygłosi Pan płk dr n. med. Zbigniew Nowak – Kierownik Poradni Specjalistycznej, specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii.

  Propozycję „dodatkowych” wykładów - prosimy kierować do WKPL e-mail: stazpodyplomowy@wim.mil.pl

Wykład VI z cyklu wykładów w ramach stażu podyplomowego 2022/2023

  Szanowni Państwo,

  serdecznie zapraszam na wykład z cyklu wykładów w ramach stażu podyplomowego 2022/2023, który odbędzie się w dniu 21 lutego 2023 r., o godz.: 10.00 w Sali Wykładowej LOMiTI. Wykład zatytułowany: Reumatologia w codziennej praktyce okiem lekarza POZ i Specjalisty wygłosi Pani dr n. med. Małgorzata Tłustochowicz z Poradni Reumatologicznej, specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii.

  Kolejny wykład odbędzie się w dniu 21 marca 2023 r., o godz.: 12.00 w Sali Wykładowej LOMiTI. Wykład zatytułowany: Nefrologia w codziennej praktyce okiem lekarza POZ i Specjalisty wygłosi Pan płk dr n. med. Zbigniew Nowak – Kierownik Poradni Specjalistycznej, specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii.

  Propozycję „dodatkowych” wykładów - prosimy kierować do WKPL e-mail: stazpodyplomowy@wim.mil.pl

Wykład V z cyklu wykładów w ramach stażu podyplomowego 2022/2023

  Szanowni Państwo,

  serdecznie zapraszam na wykład z cyklu wykładów w ramach stażu podyplomowego 2022/2023, który odbędzie się w dniu 24 stycznia 2023 r., o godz.: 10.00 w Sali Wykładowej LOMiTI. Wykład zatytułowany: „Wystawianie recept dla lekarza rozpoczynającego samodzielną pracę – zwięźle i praktycznie” wygłosi Pan płk dr n. med. Zbigniew Nowak – Kierownik Poradni Specjalistycznej, specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii.

  Kolejny wykład odbędzie się w dniu 21 lutego 2023 r., o godz.: 10.00 w Sali Wykładowej LOMiTI. Wykład zatytułowany: Reumatologia w codziennej praktyce okiem lekarza POZ i Specjalisty wygłosi Pani dr n. med. Małgorzata Tłustochowicz z Poradni Reumatologicznej, specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii.

  Propozycję „dodatkowych” wykładów - prosimy kierować do WKPL e-mail: stazpodyplomowy@wim.mil.pl

Wykład IV z cyklu wykładów w ramach stażu podyplomowego 2022/2023

  Szanowni Państwo,

  serdecznie zapraszam na wykład z cyklu wykładów w ramach stażu podyplomowego 2022/2023, który odbędzie się w dniu 06 grudnia 2022 r., o godz.: 10.00 w Sali Konferencyjnej w budynku 34 ( Przychodnia Okulistyki) na III piętrze. Wykład zatytułowany: "Urologia nowoczesna dyscyplina zabiegowa – praktyczne zalecenia dla lekarzy rozpoczynających samodzielną pracę", wygłosi Pani mjr lek. Agnieszka Grabińska z Poradni Urologicznej WIM - PIB

  Kolejny wykład odbędzie się w dniu 24 stycznia 2023 r., o godz.: 10.00 w Sali Wykładowej LOMiTI. Wykład zatytułowany: „Wystawianie recept dla lekarza rozpoczynającego samodzielną pracę – zwięźle i praktycznie” wygłosi Pan płk dr n. med. Zbigniew Nowak – Kierownik Poradni Specjalistycznej, specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii.

  Propozycję „dodatkowych” wykładów - prosimy kierować do WKPL e-mail: stazpodyplomowy@wim.mil.pl

Wykład III z cyklu wykładów w ramach stażu podyplomowego 2022/2023

  Szanowni Państwo,

  serdecznie zapraszam na wykład z cyklu wykładów w ramach stażu podyplomowego 2022/2023, który odbędzie się w dniu 8 listopada 2022 r., o godz.: 10.00 w Auli Głównej s.505. Wykład zatytułowany: „Płynoterapia praktyczne zalecenia dla lekarzy rozpoczynających samodzielną pracę” wygłosi Pani prof. dr hab. n med. Elżbieta Sokół-Kobielska z Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  Kolejny wykład odbędzie się w dniu 6 grudnia 2022 r., o godz.: 10.00 w Sali Konferencyjnej w budynku 34 (Przychodnia Okulistyki) na III piętrze. Wykład zatytułowany: „System opieki zdrowotnej w Polsce. Organizacja pracy i współpracy pomiędzy ośrodkami w WIM. Zarys funkcjonowania WIM” wygłosi Pan płk dr n. med. Zbigniew Nowak – Kierownik Poradni Specjalistycznej, specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii.

  Propozycję „dodatkowych” wykładów - prosimy kierować do WKPL e-mail: stazpodyplomowy@wim.mil.pl

Wykład II z cyklu wykładów w ramach stażu podyplomowego 2022/2023

  Szanowni Państwo,

  serdecznie zapraszam na wykład z cyklu wykładów w ramach stażu podyplomowego 2022/2023, który odbędzie się w dniu 25 października 2022 r., o godz.: 10.00 w Sali Wykładowej LOMiTI. Wykład zatytułowany: „System opieki zdrowotnej w Polsce. Organizacja pracy i współpracy pomiędzy ośrodkami w WIM. Zarys funkcjonowania WIM” wygłosi Pan płk dr n. med. Zbigniew Nowak – Kierownik Poradni Specjalistycznej, specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii.

  Kolejny wykład odbędzie się w dniu 8 listopada 2022 r., o godz.: 10.00 w Sali Wykładowej LOMiTI. Wykład zatytułowany: „System opieki zdrowotnej w Polsce. Organizacja pracy i współpracy pomiędzy ośrodkami w WIM. Zarys funkcjonowania WIM” wygłosi Pan płk dr n. med. Zbigniew Nowak – Kierownik Poradni Specjalistycznej, specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii.

  Propozycję „dodatkowych” wykładów - prosimy kierować do WKPL e-mail: stazpodyplomowy@wim.mil.pl

Wykład inaugurujący cykl wykładów w ramach stażu podyplomowego w WIM

  Szanowni Państwo,

  serdecznie zapraszamy na wykład inaugurujący cykl wykładów w ramach stażu podyplomowego w WIM, który odbędzie się w dniu 11 października 2022 r., o godz.: 10.00 w Sali Wykładowej LOMiTI.bWykład zatytułowany: „Medycyna personalizowana - leczenie szyte na miarę” wygłosi Pani dr n. med. Barbara Betiuk – Kierownik Punktu Szczepień WIM, specjalista chorób wewnętrznych i hematologii.

  Kolejny wykład odbędzie się w dniu 25 października 2022 r., o godz.: 10.00 w Sali Wykładowej LOMiTI. Wykład zatytułowany: „System opieki zdrowotnej w Polsce. Organizacja pracy i współpracy pomiędzy ośrodkami w WIM. Zarys funkcjonowania WIM” wygłosi Pan płk dr n. med. Zbigniew Nowak – Kierownik Poradni Specjalistycznej, specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii.

  Propozycję „dodatkowych” wykładów - prosimy kierować do WKPL e-mail: stazpodyplomowy@wim.mil.pl

Rozpoczęcie stażu podyplomowego 2022/2023 w WIM

  3 października 2022 r. odbyła się inauguracja stażu podyplomowego lekarzy w roku akademickim 2022/2023. Staż podyplomowy w WIM rozpoczęło 34 lekarzy cywilnych, skierowanych przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie oraz 11 lekarzy – oficerów.

  W imieniu Zastępcy Dyrektora WIM ds. Naukowych – płk prof. dr hab. n. med. Marka Rękasa powitał koleżanki i kolegów stażystów prof. dr hab. n. med. Bolesław Kalicki, gratulując im uzyskania możliwości realizacji tego etapu kształcenia w naszym Instytucie.

  Prof. dr hab. n. med. Bolesław Kalicki przedstawił strukturę, możliwości kliniczne i naukowe WIM oraz omówił zasady i program stażu podyplomowego. Zachęcał do korzystania z możliwości edukacyjnych oferowanych przez WIM – w tym udziału w spotkaniach naukowych i wykładach oraz korzystania z Biblioteki Naukowej.

  Znakomici specjaliści są podstawą dla zapewnienia wysokiego poziomu nauczania młodych lekarzy dlatego gronie koordynatorów stażu podyplomowego znaleźli się: prof. dr hab. n. med. Renata Duchnowska, prof. dr hab. n. med. Bolesław Kalicki, dr hab. n. med. Jolanta Korsak, prof. nadzw., dr n. med. Katarzyna Lewczuk, ppłk dr n. med. Andrzej Mazurek i płk dr n. med. Piotr Cieślik.

  Następnie młodzi lekarze otrzymali pakiety powitalne WIM wraz z niezbędnymi materiałami dot. zajęć na najbliższe 12 miesięcy oraz informacje o obowiązkowych kursach, jak również wykładach organizowanych przez Wydział Kształcenia Podyplomowego Lekarzy CKP WIM.

  Dziękujemy za miłe słowa Pani ppor. Karolinie Trepce, która zachęciła do korzystania z pełnej oferty możliwości jakie daje WIM w zakresie rozwoju zawodowego i naukowego.

  Po części oficjalnej uroczystości odbyły się spotkania grupowe z koordynatorami.
  Najmłodszym przedstawicielom kadry lekarskiej życzymy efektywnej nauki oraz korzystania z możliwości, jakie daje odbywanie stażu podyplomowego w Wojskowym Instytucie Medycznym.

Zwiększenie liczby miejsc stażowych

  Miło nam poinformować, iż Wojskowy Instytut Medyczny zwiększył z 28 do 35 liczbę cywilnych miejsc stażowych, jak również uzyskał uprawnienia do realizacji staży cząstkowych w oddziałach WIM w Legionowie w ramach stażu podyplomowego z zakresu chorób wewnętrznych, anestezjologii i intensywnej terapii, ginekologii oraz chirurgii ogólnej.

  Powyższe przedsięwzięcie poprzedziło kilkanaście tygodni intensywnej pracy, podczas których Kierownicy Klinik WIM, Kierownicy Oddziałów Szpitala w Legionowie oraz zespół Wydziału Kształcenia Podyplomowego Lekarzy CKP pod kierownictwem Marty Góreckiej, włożyli dużo wysiłku w przygotowanie pełnej dokumentacji dla OIL przed wizytacją Zespołu do oceny spełniania wymogów przez podmiot prowadzący staż podyplomowy.

  W wyniku wizytacji Komisja ds. Stażu Podyplomowego OIL w Warszawie pozytywnie zaopiniowała przygotowaną dokumentację, a Zespół wizytacyjny powołany przez Okręgową Radę Lekarską w Warszawie potwierdził, iż WIM spełnia wymogi ustawowe do prowadzenia od 1 października 2022 r. stażu podyplomowego dla 35 lekarzy stażystów cywilnych.

  Jest to pierwsze zwiększenie liczby miejsc stażowych od 2002 r., gdy WIM otrzymał uprawnienia do prowadzenia stażu podyplomowego dla 28 lekarzy cywilnych. Jednocześnie uzyskanie uprawnień na staże cząstkowe dla Oddziałów WIM w Legionowie jest kolejnym, znaczącym etapem zwiększania możliwości kształcenia personelu lekarskiego w WIM.

  Agnieszka Słupecka, kierownik Centrum Kształcenia Podyplomowego

inauguracja stażu podyplomowego lekarzy - cywilnych oraz lekarzy - oficerów w roku akademickim 2022/2023

  Szanowni Państwo,

  inauguracja stażu podyplomowego lekarzy - cywilnych oraz lekarzy - oficerów w roku akademickim 2022/2023 odbędzie się dnia 3 października 2022 roku.
  Godzina rozpoczęcia inauguracji zostanie podana w kolejnej wiadomości.

  Szczegółowych informacji udziela Wydział Kształcenia Podyplomowego Lekarzy CKP tel.:
  - 665-707-430 (stażyści cywilni),
  - 261-818-197 (stażyści wojskowi).

  W związku z koniecznością przeprowadzenia badań profilaktycznych przed przystąpieniem do pracy, osoby skierowane na staż podyplomowy do WIM proszone są o pilny kontakt z Działem Zatrudnienia tel.: 261-816-722 (stażyści cywilni) oraz 261-816-725 (stażyści wojskowi).

Informacja dla skierowanych na staż podyplomowy do Wojskowego Instytutu Badawczego od 1.10.2022 roku

  Lekarze cywilni oraz lekarze oficerowie skierowani do realizacji stażu podyplomowego w roku 2022/2023 do Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, proszeni są o odesłanie ankiety stażowej dotyczącej preferowanych miejsc realizacji staży cząstkowych.

  Ankiety można składać od 29.08. do 09.09.2020 wyłącznie drogą elektroniczną w fornie skanu na adres e-mailowy: stazpodyplomowy@wim.mil.pl

  Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Duch (tel. 665-707-430).