pre-loader

Magistrzy

Magistrzy Inne zawody medyczne

Pracownicy WIM-PIB zainteresowani rozpoczęciem szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, powinni zapoznać się z Zarządzeniem nr 84/2019 w sprawie instrukcji dotyczącej uzyskania zgody na rozpoczęcie specjalizacji przez farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów, magistrów.