pre-loader

Polityka prywatności

Polityka prywatności Pracownicy WIM

Polityka prywatności strony internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowego Instytutu Medycznego Państwowego Instytutu Badawczego

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje, w jaki sposób Centrum Kształcenia Podyplomowego Państwowego Instytutu Badawczego (dalej jako "CKP WIM-PIB") zbiera, przechowuje, wykorzystuje i udostępnia informacje dotyczące użytkowników swojej strony internetowej. CKP WIM-PIB zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami etycznymi.

 1. Zbieranie informacji
  CKP WIM-PIB zbiera informacje o użytkownikach strony internetowej w celu poprawy jakości
  świadczonych usług oraz do celów statystycznych. Informacje te mogą obejmować dane osobowe,
  takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania oraz numer telefonu, adres IP, adres Mac, adres url z którego nastąpiło wejście na stronę CKP WIM-PIB, nazwa przeglądarki internetowej, inne podane dane przez podmiot danych.

 2. Przechowywanie informacji
  CKP WIM-PIB przechowuje informacje o użytkownikach w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Dane te są przechowywane tylko przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane wynikający z przepisów prawa będących podstawą przetwarzania.

 3. Wykorzystywanie informacji
  CKP WIM-PIB wykorzystuje informacje zebrane od użytkowników wyłącznie w celach statystycznych oraz do poprawy jakości świadczonych usług. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że
  wymaga tego obowiązujące prawo lub jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały
  zebrane.

 4. Ujawnianie informacji
  CKP WIM-PIB nie ujawnia informacji o użytkownikach swojej strony internetowej osobom trzecim, chyba że jest to konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub w celu ochrony interesów CKP WIM-PIB.

 5. Pliki cookies
  CKP WIM-PIB może wykorzystywać pliki cookies w celu zapamiętania preferencji użytkowników oraz
  poprawy jakości świadczonych usług. Pliki cookies nie są wykorzystywane do zbierania informacji
  osobistych o użytkownikach.

 6. Zmiany w polityce prywatności
  CKP WIM-PIB zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności w dowolnym
  momencie. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na stronie internetowej CKP WIM-PIB.

 7. Kontakt
  W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Polityki Prywatności, użytkownicy mogą skontaktować się z CKP WIM-PIB poprzez adres e-mail: ckp@wim.mil.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej WIM.
  Więcej na temat zasad przetwarzania danych osobowych w Centrum Kształcenia Podyplomowego i w Wojskowym Instytucie Medycznym – Państwowym Instytucie Badawczym znajdziecie Państwo na stronie https://wim.mil.pl/inne/ochrona-danych-osobowych/